Dobre praktyki

Festyn Rodzinny, konkursy w Szkole Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu

25.05.2018

Szkoła Podstawowa nr 8 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu

Liczba uczestników: 700

Charakterystyka uczestników:
W akcję najaktywniej włączyli się dzieci, młodzież w wieku od 7 do 15 lat, rodzice i dziadkowie 3f, nauczyciel informatyki, który poprosił do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów oraz wychowawców świetlicy i pedagoga szkolnego.


Opis inicjatywy:

 1. Na Festynie Rodzinnym zorganizowanym dla osiedla, na którym znajduje się nasza szkoła, promowane było bezpieczne korzystanie z sieci internetowej i reagowanie na cyberprzemoc. Rozdawane były ulotki, wypełniano ankietę na temat znajomości bezpieczeństwa online, najmłodsi mogli przygotować talerzykowe emotikonki.
 2. Współpraca ze Strażą Miejską, która przeprowadziła w naszej szkole warsztaty dla uczniów na temat „Bezpiecznie w Internecie”.
 3. Przeprowadzone zostały konkursy szkolne na plakat „Bezpieczny Internet” i na prezentację m. „Jak się chronić przed zagrożeniami w Internecie?”.
 4. Odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu, podczas którego m.in. wystawione było przedstawienie na temat bezpieczeństwa w sieci, na które zaproszeni byli rodzice i dziadkowie uczniów.
 5. Uczennice przygotowały audycję radiową na temat zasad bezpieczeństwa online.
 6. We wszystkich klasach, przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące bezpiecznych zachowań w sieci. Lekcje oparte były na materiałach ze strony Cybernautów i Edukacji Medialnej.
 7. W szkole zostały opracowane przez uczniów, pod opieką nauczyciela informatyki i pedagoga, i wdrożone Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie oraz Procedura reagowania na zjawisko cyberprzemocy, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny.
 8. Rodzice podczas zebrań byli poproszeni o wypełnienie ankiety przygotowanej na podstawie quizu”Rodzina bezpieczna w sieci”.
 9. Promocja bezpiecznego Internetu oraz nowych technologii podczas drzwi otwartych dla dzieci.
 10. Na www szkoły utworzyliśmy bazę przydatnych stron internetowych na temat bezpieczeństwa online. Udział uczniów i nauczycieli w lekcji w kinie „Uwaga Internet!”. Zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację przedsięwzięć było opisywane na www szkoły i w mediach.
 11. Uczennice kl. 3 wraz ze swoimi mamami i babciami, które dodatkowo włączyły się do festynu i upiekły pyszne ciasta; rozdawały ulotki na temat bezpieczeństwa online i reagowania na cyberprzemoc przygotowane zarówno dla dzieci, młodzieży i rodziców.
 12. Uczniowie brali udział w dwóch konkursach na temat bezpieczeństwa online, w warsztatach przeprowadzonych przez Straż Miejską, zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z sieci i cyberprzemocy.
 13. Uczniowie z klas 2-3 gimnazjum przygotowali, wraz z nauczycielkami informatyki i j.polskiego, przedstawienie na temat niebezpieczeństw online i jak się im ustrzec.
 14. Uczniowie brali udział w przygotowaniu Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie oraz Procedura reagowania na zjawisko cyberprzemocy.
 15. Uczniowie klasy 3f gimnazjum przygotowali dla najmłodszych odwiedzających, chcących podjąć naukę w naszej szkole różne labirynty, gry, kolorowanki związane z tematyką bezpiecznego korzystania z Internetu i programowania.
 16. Uczniowie pod opieką nauczyciela, utworzyli bazę przydatnych stron internetowych na temat bezpiecznego poruszania się po Internecie.

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • Rodzice wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Emisariuszkę Bezpiecznego Internetu.
 • Rodzice, jak również babcie uczniów naszej szkoły, chętnie włączyli się do akcji. Wspierali działania realizowane w szkole, pomagali podczas Festynu Rodzinnego, upiekli ciasta, rozdawali ulotki, pomagali nawet przy porządkach po Festynie.
 • Rodzice uczestniczyli w przedstawieniu wystawionym podczas obchodów dnia Bezpiecznego Internetu, jak i wręczaniu nagród z konkursów.
  Rodzice wzięli udział w ankiecie dotyczącej Bezpiecznych zachowań w Internecie, a także zwiększyli swoją świadomość na powyższy temat, wysłuchując wniosków z przeprowadzonej ankiety.

Efekty:

 • Zdobycie dużej wiedzy na temat bezpieczeństwa cyfrowego zarówno uczniów, rodziców, jak i nauczycieli.
 • Współpraca uczniów, nauczycieli i rodziców. Integracja całej społeczności szkolnej.
 • Uczniowie potrafią rozpoznać niebezpieczeństwa czyhające w Internecie, potrafią właściwie zareagować w przypadku różnych zagrożeń, cyberprzemocy.
 • Rodzice w większym stopniu interesują się jakością czasu spędzonego przy komputerze przez ich dzieci.
 • Nauczyciele zgromadzili duży zasób materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w Internecie.
 • Wszystkie działania wpłynęły pozytywnie na pomysłowość, kreatywność i twórczość uczniów.
 • Promocja projektu Cybernauci w środowisku lokalnym.
 • Podjęte inicjatywy wpisały się na stałe w życie szkoły i będą kontynuowane.

Materiały, które zostały wykorzystane:

Linki:

Klasy 1, lekcje:

dla 5-6 latków odwiedzających nasza szkoła podczas Drzwi Otwartych:

Klasy 7SP i 2,3 GIM, lekcje:

dla dzieci i młodzieży odwiedzających nasza szkołę podczas spotkania informacyjnego (10 – 13 lat):

Rodzice, ankieta na zebrania z rodzicami:

Filmy edukacyjne nt. bezpieczeństwa w sieci:

Artykuły wykorzystane do przygotowania ulotek:

Muzyka wykorzystana do prezentacji podsumowującej:

Artykuł opublikowany na portalu miejskim inianie.pl

Artykuły umieszczone na witrynie szkolnej:


Relacja i szczegóły inicjatywy:

Zdjęcia z galerii szkolnej Google+.

Filmy z galerii filmów szkolnych, udostępnianych na Vimeo:


Autorka: Joanna Grębocka
Strona szkoły: sp8ino.edu.pl/index.php
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

Czytaj również