Szkoły o nas


Teresa Rapacz, pedagog szkolny Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej:
Jako pedagog szkolny – a zarazem koordynator projektu – bardzo się cieszę że mogliśmy go w nasze szkole realizować. Po pierwsze dlatego, że porusza on bardzo istotne kwestie nie tylko z punktu widzenia nauczycieli ale również uczniów i rodziców. Dla nas – dorosłych (mam na myśli rodziców i nauczycieli) Internet jest tylko narzędziem, zwykle nie do końca poznanym.


Tomasz Mikołajczyk, nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach:
Projekt Cybernauci to nie tylko podnoszenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa i ICT. To integrowanie społeczności lokalnej – rodziców, dzieciaków i szkoły. Nierozsądne byłoby nie skorzystać z takiej szansy. My skorzystaliśmy i nie żałujemy. A Ty, odważysz się uczyć razem ze swoimi uczniami?


Anna Bowtruczuk, anglistka w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce:
Kiedy dowiedziałam się ,że jest nabór do kolejnej edycji Cybernautów, zgłosiłam szkołę bez wahania się. Wiem, że temat świadomego korzystania z dobrodziejstw Internetu jest tematem nie do końca poznanym przez nauczycieli, rodziców a także uczniów. Nie do końca jesteśmy świadomi zagrożeń jakie niesie za sobą wirtualny świat. Uważam,że warto było uczestniczyć w Waszym programie. Wydaje mi się, że warto takie spotkania robić według możliwości na początku i na koniec roku szkolnego, żeby mieć lepszy obraz sytuacji.


Marta Koplejewska i Monika Lenartowicz , nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 8 ZSPWR w Cieszynie:
W imieniu swoim oraz uczniów dziękujemy za udział w projekcie. Projekt spełnił nasze oczekiwania, dał uczniom możliwość rozwoju,  zdobycia nowej wiedzy oraz umiejętności. Dzięki wygranej w Konkursie Cybernautów, uczniowie zostali zmotywowani do dalszego poszerzania wiadomości na temat cyfrowego bezpieczeństwa. Zajęcie III miejsca to ogromny sukces dla uczniów niepełnosprawnych!


Zofia Kwaśnik, nauczycielka informatyki, Szkoła Podstawowa nr 114 w Warszawie: Bardzo ucieszyliśmy na wieść, że rusza projekt “Cybernauci” i dyrekcja bez wahania zgłosiła szkołę. Wszystkim grupom: uczniom, rodzicom i nauczycielom bardzo potrzebna jest wiedza
i umiejętności bezpiecznego korzystania z internetu. Dzięki szkoleniom jesteśmy bardziej świadomi i wiemy jak reagować na różne zachowania naszych uczniów w sieci.


Joanna Synecka, bibliotekarz szkolny SP nr 3 w Bytomiu:
Zarówno nauczyciele jak i uczniowie oraz rodzice uczniów są bardzo zadowoleni
z uczestnictwa w projekcie “Cybernauci”. Planujemy też dalsze działania oraz udział w konkursie.


Monika Głażewska, pedagog ze Szkoły Podstawowej w Dobropolu:
Program “Cybernauci…” wpłynął bardzo pozytywnie na kształtowanie właściwych i odpowiedzialnych postaw uczniów w sieci. Warsztaty obejmowały całą społeczność szkolną, co przyczyniło się do wielu  konwersacji pomiędzy uczniami i wymiany doświadczeń. Prowadzący miał wspaniały kontakt z uczestnikami warsztatów – w sposób ciekawy i praktyczny prowadził zajęcia zarówno dla dzieci jak i rodziców i  nauczycieli. Zdaniem rodziców należałby zwiększyć ilość warsztatów dla nich samych – widoczne było duże zainteresowanie wszelkimi zjawiskami związanymi z korzystaniem z sieci. Zajęcia  uświadomiły dzieciom, że komputer to nie tylko gry i internet 🙂.


Małgorzata Sokołowska, nauczycielka:
W naszej placówce przeprowadzono cykl warsztatów dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli w ramach projektu  “Cybernauci – bądź bezpieczny w sieci”. W  przystępny i rzeczowy sposób  zostaliśmy zapoznani z tematyką dotyczącą bezpiecznych zachowań
w cyberprzestrzeni.


Aneta Kowalewska, nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chełmie:
Projekt  “Cybernauci” to w dzisiejszych czasach konieczność. Bezpieczeństwo w sieci jest priorytetowym zagadnieniem  nie tylko omawianym na informatyce. Rozwój IT, łatwy i szybki dostęp do Internetu – w szkole, domu, własnym telefonie zmusza dorosłych, dzieci i młodzież do bezpiecznych zachowań. Musimy chronić swoje dane, wizerunek, kontakty, prywatność. I ten projekt, jego trenerzy edukują uczniów, ich rodziców, nauczycieli właśnie w tym zakresie. Poprzez różnorodne, ciekawe warsztaty integrują też całe społeczności szkolne.
I jeszcze jeden plus – to inicjatywa bezpłatna.


Krzysztof Śmigielski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sądowie:
W ramach projektu ,,Cybernauci” przeprowadzono w naszej szkole warsztaty z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W czasie trwania warsztatów grupy docelowe zapoznały się z zagrożeniami oraz możliwościami bezpiecznego korzystania z internetu. Zasady, które zostały przypomniane i przedstawione uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pozwolą na zmniejszenie skutków ryzyka występowania realnych zagrożeń w sieci oraz właściwej higieny pracy i zabawy w internecie.


Jolanta Stelmach, nauczycielka w ZSP nr 11 w Rybniku:

Tematyka zajęć jest tak szeroka i dynamiczna, że takie szkolenia przydałyby się nam częściej. Jesteśmy ogromną szkołą i tak naprawdę, każdej klasie przydałby się takie warsztaty. Bardzo cieszymy się, że wzięliśmy udział w projekcie.


Ewa Lewandowska, PSP w Rzędzinach:
Program ,,Cybernauci” to bardzo dobre źródło wiedzy zarówno dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Podczas przeprowadzonych zajęć najmłodsi odbiorcy programu dowiedzieli się w szczególności jak bezpiecznie korzystać z urządzeń komputerowych i z sieci oraz  jak sobie radzić z cyberagresją, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Rodzice otrzymali  pomysły rozwiązań i strategii, które mogą wprowadzić, aby dbać o bezpieczeństwo online swoich dzieci. Natomiast nauczyciele otrzymali źródła z materiałami edukacyjnymi związanymi z e-zagrożeniami oraz informację gdzie szukać pomocy w sytuacji wystąpienia e-zagrożeń z którymi nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Otrzymane materiały szkoleniowe pozwolą wzbogacić wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.


Zobacz relacje szkół:


Piszą o nas m.in: