O projekcie

 

 

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas w latach 2015-2018. W ramach projektu przygotowalismy Program Szkoleniowy, który działaniami warsztatowymi objął szkoły z całej Polsce, a w nich: uczniów, nauczycieli i rodziców..

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Aby osiągnąć ten cel zrealizowaliśmy warsztaty w 1708 szkołach w całej Polsce dla wszystkich grup docelowych. Przygotowaliśmy taże materiały uzupełniające z myślą o wszystkich odbiorcach.

Projekt rozpoczęliśmy od diagnozy – badania wstępnego wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji) w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i rodziców uczniów wskazanych szkół. Wyniki badania pomogły nam w przygotowaniu Programu Szkoleniowego, który odpowiadał na rzeczywiste potrzeby grup objętych wsparciem w ramach projektu. Raport z badania dostępny jest tutaj.

Przygotowywaniem Programu Szkoleniowego, który objął warsztaty dla wszystkich grup oraz uzupełniające materiały edukacyjne, zajął się Zespół Ekspertów. Warsztaty w szkołach rozpcozęliśmy we wrześniu 2016 roku i realizowaliśmy do grudnia 2018. W szkołach objętych wsparciem specjalnie przygotowani trenerzy i trenerki poprowadzili warsztaty dla uczniów, dla rodziców oraz dla nauczycieli. Dodatkowo szkoły zostały zaproszone do konkursu na realizację działań na rzecz bezpieczeństwa angażujących całe społeczności szkolne.

Dodatkowo szkoły zaprosiliśmy do konkursu na realizację działań na rzecz bezpieczeństwa angażujących całe społeczności szkolne.

W ramach projektu przygotowaliśmy również katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z TIK oraz cyberbezpieczeństwa. Katalog pozwala na proste wyszukiwanie materiałów zgodnie z opisanymi metadanymi, obejmującymi m.in. adresatów materiałów, zakres tematyczny, licencje. To narzędzie przeznaczone dla wszystkich poszukujących materiałów dotyczących tematyki bezpieczeństwa w Internecie.

Realizacja projektu potrwa zakończyła się w grudniu 2018 roku.
Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej.
Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Banery do pobrania:

120×600 300×250 750×200 960×150