Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów realizowaliśmy w latach 2015-2018.

Jego celem było podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Zachęcamy do korzystania z materiałów przygotowanych w ramach projektu, katalogu materiałów z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz dobrych praktyk - działań szkół na rzecz bezpieczeństwa w sieci.

Aktualności

27.12.2018

Cybernauci po 3 latach

Zakończyliśmy działania w szkołach w ramach projektu "Cybernauci" Dziękujemy wszystkim uczniom i uczennicom, nauczycielom i nauczycielkom, wszystkim rodzicom i opiekunom za aktywny udział w warsztatach, a naszym Emisariuszom Bezpiecznego Internetu…