Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów.
Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Uczestnikom i uczestniczkom projektu oferujemy:

udział w warsztatach prowadzonych przez wyszkolonych trenerów z zakresu cyberbezpieczeństwa z trzema grupami: uczniów, nauczycieli i rodziców

pakiet materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z TIK

konkurs dla szkół z atrakcyjnymi nagrodami

Aktualności

13.07.2018

Pamiętacie o Konkursie?

Jeżeli w Waszej szkole w semestrze letnim odbywały się różne działania i akcje z zakresu promocji bezpieczeństwa w sieci i reagowania na zagrożenia lub planujecie je zrealizować po wakacjach to…
28.06.2018

Czekamy na zgłoszenia konkursowe

Zorganizowaliście w szkole cykl działań promujących bezpieczeństwo w sieci i reagowanie na zagrożenia? Wyślijcie nam swoją relacje do 30 września 2018 roku! (więcej…)