Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów.
Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Uczestnikom i uczestniczkom projektu oferujemy:

udział w warsztatach prowadzonych przez wyszkolonych trenerów z zakresu cyberbezpieczeństwa z trzema grupami: uczniów, nauczycieli i rodziców

pakiet materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z TIK

konkurs dla szkół z atrakcyjnymi nagrodami

Aktualności

29.12.2017

Cybernauci – na koniec roku

Dziękujemy za współpracę wszystkim uczniom i uczennicom, nauczycielom i nauczycielkom, wszystkim rodzicom i opiekunom, a przede wszystkim naszym Emisariuszom Bezpiecznego Internetu. Cieszymy się, że wspólnie dbamy o bezpieczeństwo w sieci!…
05.12.2017

Dzielimy się Dobrymi Praktykami

Dobre Praktyki to przestrzeń, w której szkoły dzielą się zrealizowanymi w ramach Konkursu inicjatywami z zakresu bezpieczeństwa w sieci i reagowania na zagrożenia. (więcej…)
30.11.2017

Znamy laureatów II Konkursu Cybernautów!

🚀 II Konkurs Cybernautów 🚀 - Laureaci Jesteśmy pod wrażeniem różnorodności zrealizowanych przez szkoły działań oraz zaangażowania uczniów, nauczycieli  i rodziców! W ramach II Konkursu Cybernautów w szkołach: odbywały się…
02.11.2017

II Konkurs Cybernautów – dziękujemy za zgłoszenia!

Zakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń Konkursowych! Bardzo się cieszymy, że tak wiele szkół kontynuowało temat edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia w sieci, angażując swoją społeczność szkolną. Cieszymy się, że temat bezpieczeństwa…