Najnowsze informacje o projekcie

Cybernauci po 3 latach

27.12.2018

Zakończyliśmy działania w szkołach w ramach projektu “Cybernauci” Dziękujemy wszystkim uczniom i uczennicom, nauczycielom i nauczycielkom, wszystkim rodzicom i opiekunom za aktywny udział w warsztatach, a naszym Emisariuszom Bezpiecznego Internetu za aktywne i kreatywne wprowadzanie w świat bezpiecznego korzystania z Internatu. Cieszymy się, że wspólnie dbamy o bezpieczeństwo w sieci!

W samym roku 2018 odwiedziliśmy ponad 700 szkół przeszkoliliśmy ponad 17 tysięcy nauczycieli i nauczycielek, ponad 49 tysięcy uczniów i uczennic oraz 19 tysięcy rodziców i opiekunów w całej Polsce! W całym projekcie wzięlo udział 1708 szkół, 38 tys, nauczycieli, 113 tys, uczniów i 43 tys. rodziców!

W trakcie warsztatów zajmowaliśmy się takimi tematami, jak zasady bezpieczeństwa w sieci, rozpoznawanie zagrożeń i poznawanie sposobów reagowania na nie, dbanie o wizreunek w sieci, kreatywnego korzystania z możliwości, jakie dają nowe technologie.

Konkursy Cybernautów i Dobre Praktyki
W ramach projektu przeprowadziliśmy 5 edycji konkursu, w ramach którego szkoły realizowały kolejne działania na rzecz bezpiecześtwa w sieci. Na podstawie zgłoszeń przygotowanych w ramach konkursu przygotowaliśmy bazę Dobrych Praktyk czyli przestrzeń, w której publikujemy opisy szkolnych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa w sieci i reagowania na zagrożenia. Mogą one służyć jako inspiracja do organizowania kolejnych działań na rzecz promocji cyberbezpieczeństwa wśród całych społeczności szkolnych. Zapraszamy do korzystania z bazy Dobrych Praktyk

Katalog materiałów edukacyjnych
Jednym z naszych projektowych działań jest też stała aktualizacja katalogu ogólnodostepnych materiałów edukacyjnych dotyczących tematyki bezpieczeństwa w Internecie i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Katalog pozwala na proste wyszukiwanie materiałów zgodnie z opisanymi metadanymi, obejmującymi m. in. adresatów materiałów, zakres tematyczny czy licencje. Zapraszamy do korzystania z katalogu i samodzielnego dodawanie kolejnych materiałów.

Zachęcamy również do zapoznania się z “Raportem ewaluacyjnym” podsumowującym projekt.

Czytaj również