Najnowsze informacje o projekcie

Zlot Cybernautów: gra terenowa, warsztaty i debata

21.12.2018


fot. Rafał Nowak, CC BY SA 3.0

Gra terenowa rozwijająca kompetencje cyfrowe, także te związane z bezpiecznym korzystaniem z Internet, warsztaty dotyczące ochrony wizerunku, kreatywnego korzystania z sieci, rozpoznawania fake-newsów i debata o tym, jak wspierać rodziców w kształtowaniu kompetencji cyfrowych – to działania, w których wzięli udział uczestnicy i uczestniczki „Zlotu Cybernautów”, wydarzenia które zorganizowaliśmy na zakończenie projektu „Cybernauci”.

W Zlocie wzięło udział prawie 250 osób: uczniów, uczennic, nauczycieli i rodziców ze szkół, które brały udział w projekcie „Cybernauci” i podejmowali dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Zlot rozpoczęliśmy od gry terenowej, którą, mimo niesprzyjających warunków pogodowych ukończyli wszyscy uczestnicy. W trakcie gry mierzyli się z takimi zadaniami, jak odnajdywanie miejsc wg lokalizacji na mapie, robienie zdjęć, gifów i memów, odnajdywanie w Internecie dzieł sztuki, przygotowywanie i sprawdzanie bezpiecznych haseł, opracowywanie kodeksu zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Uczestnicy ze wszystkimi zadaniami mierzyli się w kilkuosobowych zespołach, dzięki czemu odkrywali, że nowe technologie mogą sprzyjać budowaniu współpracy, dobrej zabawie i odkrywaniu nowej wiedzy. Dla większości uczestników gra była pierwszym tego rodzaju wydarzeniem, podkreślali emocje, jakie im towarzyszyły oraz dobrą zabawę, której mogli doświadczyć. Nauczyciele i rodzice potwierdzali, że to dobry sposób na wspólne działanie z wykorzystaniem nowych technologii. W tym samym czasie część nauczycieli i rodziców wzięła udział w warsztacie “Nowe mózgi w starej szkole czyli uczniowie i nauczyciele/dzieci i rodzice”, którego celem była wymiana doświadczeń i praktyk w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci.


fot. Rafał Nowak, CC BY SA 3.0

W drugiej części dnia uczniowie wzięli udział w różnorodnych warsztatach: „Bezpieczny w sieci na co dzień”, „Prawdziwe sposoby na fałszywe informacje”, „Przygoda z Internetem”, „Twórczo w sieci”, „Tworzymy aplikację”, „Mój wizerunek w moich rękach”. W trakcie warsztatów analizowali profile społecznościowe przykładowych użytkowników portali, ćwiczyli tworzenie dobrych, trudnych do złamania, ale łatwych do zapamiętania haseł, zastanawiali się nad tym, jak chronić dane w urządzeniach mobilnych. Poznawali też narzędzia, które pozwalają na kreatywne korzystanie z sieci, mi.n Canvę i Incredibox, pracowali nad pomysłami na własne aplikacje, które mogłyby im pomóc w życiu i szukali sposobów na weryfikacje informacji, które znajdujemy w internecie. Uczestnicy warsztatów, jak samo przyznali, mogli nie tylko wzmocnić swoje kompetencje w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu, ale też dobrze się bawić.


fot. Rafał Nowak, CC BY SA 3.0

Podczas, gdy uczniowie wzmacniali swoje kompetencje na warsztatach, dorośli – rodzice i nauczyciele – wzięli udział w debacie „Jak wspierać rodziców w rozwijaniu kompetencji medialnych i cyfrowych dzieci”. W gronie ekspertów znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk, zarówno rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, jak i psycholog.

Rozmówcy, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą, poszukiwali między innymi odpowiedzi na pytanie jak wzmacniać rodziców w rozwijaniu kompetencji medialnych i cyfrowych dzieci. Iwona Brzózka-Złotnicka zwróciła uwagę na kluczową rolę dorosłych oraz sposobu korzystania przez nich z technologii, jako modelującego przyszłe zachowania dzieci. Jednocześnie Anna Borkowska wskazała na fakt, jak w toku dorastania dzieci, powinna zmieniać się rola rodzica. Dorosły, choć zawsze będący oparciem dla swojego dziecka, to odchodzący od roli prowadzącego przewodnika, do stojącego nieco z boku.

Istotnym z racji podjętego tematu, była kwestia wspólnych zadań szkoły i rodziców w dbaniu o bezpieczeństwo cyfrowe dzieci. Małgorzata Rabenda wskazała jak istotna jest współpraca i dialog obu środowisk – szkolnego i domowego. Poszukiwanie rozwiązań oraz sposobów na wspólne działania, to jedno z ważniejszych zadań stojących przed szkołą i rodzicami. Jacek Staniszewski dodał jeszcze do tego wprowadzanie i stałe modyfikowane samodzielnie wypracowanych zasad korzystania z technologii.

I choć dla młodych pokoleń internet i technologia stanowią naturalną część życia porównywalną do wirtualnego podwórka, to biegłość w powierzchownym korzystaniu wciąż nie oznacza umiejętności właściwego wykorzystywania zasobów.

Z rozmowy płynie nieprzesadnie optymistyczny ton, sugerując z jednej strony świadomość wielkości wyzwania, z drugiej poczucie sprawczości i możliwości reagowania na obecną sytuację i modelowania przyszłych rozwiązań.


fot. Rafał Nowak, CC BY SA 3.0

Zachęcamy też do obejrzenia relacji z wydarzenia:

 

Czytaj również

27.12.2018

Cybernauci po 3 latach

Zakończyliśmy działania w szkołach w ramach projektu "Cybernauci" Dziękujemy wszystkim uczniom i uczennicom, nauczycielom i nauczycielkom, wszystkim rodzicom i opiekunom za aktywny udział w warsztatach, a naszym Emisariuszom Bezpiecznego Internetu…