Najnowsze informacje o projekcie

Zlot Cybernautów: zaproszenie dla nauczycieli i rodziców

27.11.2018

“Zlot Cybernautów” to wydarzenie podsumowujące projekt “Cybernauci”, który skierowany jest do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

W ramach wydarzenia, które odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, w godz. 10-16 odbędą się:

– gra i warsztaty dla dzieci i młodzieży, podczas której będą mogli rozwijać swoje kompetencje medialne i cyfrowe oraz te związane z bezpiecznym korzystaniem z mediów,

– warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek i rodziców dotyczące tego, skąd czerpać dobre praktyki dotyczące bezpiecznego korzystania z TIK,

– debata z udziałem zaproszonych gości, której tematem przewodnim będzie współpraca pomiędzy szkołą i rodzicami. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania: jak wzmacniać rodziców w rozwijaniu kompetencji medialnych i cyfrowych dzieci? Jakie są wspólne zadania szkoły i rodziców w dbaniu o bezpieczeństwo cyfrowe dzieci? Jak szkoła może pomóc rodzicom i jak rodzice mogą pomóc szkole?

Limit miejsc dla uczniów i uczennic został już wyczeprany, ale wciąż zapraszamy nauczycieli, nauczycielki szkół podstawowych oraz rodziców i opiekunów. 

Prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: cybernauci@nowoczesnapolska.org.pl. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj również

21.08.2018

Rejestracja nowych szkół chwilowo zamknięta

Ze względu na duża liczbę szkół oczekujących na udział w projekcie, musieliśmy chwilowo zamknąć możliwość zapisów dla nowych szkół. Zachęcamy do samodzielnego prowadzenia zajęć przy pomocy naszych materiałów edukacyjnych: 1/…