Dobre praktyki

Warsztaty, szkolenia i zajęcia w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie

25.05.2018

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie

Liczba uczestników: 208
Charakterystyka uczestników: W projekcie brali udział wszyscy uczniowie z klas 1- 7- 208 uczniów a także nauczyciele z naszej szkoły i rodzice.


Opis inicjatywy:

Uczniowie brali udział w wielu działaniach podejmowanych w ciągu roku szkolnego przez naszą placówkę w ramach projektu. Działania te były dostosowane do wieku i potrzeb naszych podopiecznych. Bardzo zaangażowali się także nauczyciele i rodzice. Wszystkie działania udokumentowane i opisane są w filmie oraz na zdjęciach.

Uczniowie:

 1. wypełniali ankietę nt. Internetu
 2. brali udział w prelekcji prowadzonej przez policjanta nt. bezpieczeństwa w Internecie i zagrożeń czyhających w Sieci;. wykonali gazetkę ścienną w ramach obchodów DBI;
 3.  wykonali plakaty nt. zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeń w Sieci ;
 4.  zapoznali się ze stroną www.sieciaki.pl;
 5.  brali udział w warsztatach o cyberprzemocy;
 6.  brali udział w prelekcjach i warsztatach z zakresu cyberprzemocy organizowanych przez nauczycieli i pedagoga szkolnego;
 7. brali udział w warsztatach dla uczniów w ramach projektu „Cybernauci”;
 8. brali udział w zajęciach nt. bezpieczeństwa w Internecie prowadzonych przez opiekuna świetlicy oraz wykonali pracę plastyczną(klasy 1 – 3 w świetlicy szkolnej;
 9. rozwiązywali quizy online dotyczące Internetu na platformie edukacyjnej www.squla.pl oraz stronie https://informatyka.gwo.pl/ ;
 10. brali udział w kursie e – learning „Poznaj bezpieczny Internet” ;
 11. brali udział w kursie e – learning „Bezpieczna przygoda z Internetem” ;
 12. brali udział w kursie e – learning „3..2..1.. Internet!” ;
 13.  brali udział w kursie e – learning „Nie dla hejtu!.
 14.  Nauczyciele w różnorodny sposób angażowali się w działania związane z bezpieczeństwem w Internecie.
 15. Rodzice brali udział w różnych szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa w Internecie i e-zagrożeń.
 16. Uczniowie brali udział w wielu działaniach podejmowanych w ciągu roku szkolnego przez naszą placówkę w ramach projektu. Działania te były dostosowane do wieku i potrzeb naszych podopiecznych.

Działania:

 • wypełnianie ankiety nt. Internetu (klasy 4– 7)
 • udział w prelekcji prowadzonej przez policjanta nt. bezpieczeństwa w Internecie i zagrożeń czyhających w Sieci(klasy 4 – 7);
 • wykonanie gazetki ściennej w ramach obchodów DBI;
 •  wykonywanie plakatów nt. zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeń w Sieci (klasy 5-7); zapoznanie się ze stroną www.sieciaki.pl (klasa 1 i 2);
 • udział w warsztatach o cyberprzemocy (klasa 5);
 • udział w prelekcjach i warsztatach z zakresu cyberprzemocy organizowanych przez nauczycieli i pedagoga szkolnego (klasy 1 – 7);
 •  udział w warsztatach dla uczniów w ramach projektu „Cybernauci” – (klasy: 4 a, 4 b, 7);
 •  udział w zajęciach nt. bezpieczeństwa w Internecie prowadzonych przez opiekuna świetlicy oraz wykonywanie pracy plastycznej(klasy 1 – 3 w świetlicy szkolnej);
 •  rozwiązywanie quizów online dotyczących Internetu na platformie edukacyjnej www.squla.pl oraz stronie https://informatyka.gwo.pl/ (klasy 2 – 6);
 • udział w kursie e – learning „Poznaj bezpieczny Internet” (klasy 2 – 3);
  31. udział w kursie e – learning „Bezpieczna przygoda z Internetem” (klasy 4 a i 4 b);
 •  udział w kursie e – learning „3..2..1.. Internet!” (klasy 5 i 6) http://www.321internet.pl/
 • udział w kursie e – learning „Nie dla hejtu! (klasa 7).

Zaangażowanie rodziców:

1. odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie „Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie”;
2. wzięli udział w warsztatach w ramach programu Cybernauci oraz szkoleniu prowadzonym przez policjanta;
3. uzyskali informację o podstawach prawnych ścigania cyberprzemocy oraz gdzie szukać wsparcia w razie zagrożenia płynącego z Sieci;
brali udział w prelekcji „Bezpiecznie TU i TAM. Podaj dziecku rękę w sieci” z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie Fundacji Orange.


Efekty:

1. Zwiększyła się świadomość rodziców i uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, cyberprzemocy.
2. Uczniowie nie boją się mówić wychowawcom i pedagogowi szkolnemu o zjawisku cyberprzemocy, na które są narażeni.
3. Uczniowie oraz nauczyciele chętniej wykorzystują nowe technologie podczas nauki i różnych zajęć.
4. Dzieci zyskały wiedzę o niebezpieczeństwie czyhającym na nich w sieci oraz nauczyły się, jak poradzić sobie z ewentualnym zagrożeniem.
5. Uzmysłowienie dzieciom o istnieniu różnych możliwości bezpiecznego spędzania czasu w Internecie, ukierunkowanie na rozwijanie zainteresowań.
6. Rodzice zostali uświadomieni, jak reagować w trudnych sytuacjach związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii, jak rozmawiać ze swoimi pociechami.


Materiały, które zostały wykorzystane:

Linki:

Podczas realizacji zadań projektu wykorzystywano wiele materiałów w postaci plakatów, komiksów, kreskówek, filmików, kurów e – learning, scenariuszy zajęć, broszur i prezentacji.
Niektóre z nich to:


Relacja i szczegóły inicjatywy:


Autorka: Wioleta Gomułka
Strona szkoły: http://krosnosp3.republika.pl/
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

Czytaj również