Dobre praktyki

Uczniowie w roli dziennikarzy i akcja “Słowa mają moc” w Szkole Podstawowej nr 4 w Otwocku

19.12.2018

Szkoła Podstawowa nr 4 (dawne Gimnazjum nr 4) w Otwocku

Liczba uczestników: 950


Charakterystyka uczestników: Uczniowie klas I, II, IV, V, VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych – około 450 osób – wiek od 8 do 16 lat;

Rodzice uczniów – około 450 osób, wiek od 30 do 55 lat;

Nauczyciele – około 50 osób – wiek od 30 do 60 lat.


Opis inicjatywy: Przeprowadzono ewaluację wewnętrzną – „ Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”.

W ramach ewaluacji badaniu poddano uczniów, rodziców i nauczycieli . Wyniki badań wykorzystywane są do dalszych działań.

– Zorganizowano warsztaty dla rodziców na których przedstawiono wyniki ewaluacji, ukazując największe zagrożenia w cyberprzestrzeni i wskazano na sposoby reagowania na zagrożenia w sieci.

– Prowadzono prelekcje z uczniami na temat cyberprzemocy, na których uczniowie pracując w grupach tworzyli zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Do zajęć wykorzystano film „Stop cyberprzemocy” ;

– Propagowano bezpieczne korzystanie z sieci poprzez opracowanie materiałów edukacyjnych, które zamieszczono na stronie internetowej i przekazano rodzicom w formie ulotek;

– Uczniowie wzięli udział w konkursie na plakat: „Stop cyberprzemocy – bezpieczeństwo w sieci”. Najlepsze prace zamieszczono na tablicy na szkolnym korytarzu oraz na facebooku i stronie internetowej.

– Uczniowie przeprowadzili wywiad z trenerem projektu: „Cybernauci …” oraz nagrali scenki dotyczące zagrożeń w sieci, które zamieścili na szkolnym kanale na youtubie GM4Tv;

– Uczniowie włączyli się w akcję „Słowa mają moc” tworząc mądre myśli i cytaty, które zostały zamieszczone na tablicy na szkolnym korytarzu;

– Uczniowie wzięli udział w akcji: „Zostań asystentem pedagoga szkolnego” polegającej na tworzeniu haseł wzywających m. in. do bezpiecznych zachowań w sieci, które następnie zostały pokazane uczniom na przerwach. Zadaniem uczniów było przejście w czasie przerwy korytarzami trzymając w dłoniach baner z hasłem, tak aby wszyscy mogli się zapoznać z jego przesłaniem i choć na chwilę oderwać wzrok od telefonu.

– Stworzono procedury reagowania na cyberprzemoc.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę: Rodzice brali udział w badaniach, w ramach ewaluacji poprzez udział w ankiecie. Zapoznawali się z materiałami profilaktycznymi na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym kanale na Youtubie. Rodzice wzięli udział w warsztatach, na których zostali zapoznani z wynikami ewaluacji oraz zagrożeniami w sieci, na które narażone są ich dzieci. Ponadto poznali sposoby reagowania na zagrożenia w sieci.


Efekty:

– podniesienie świadomości uczniów i rodziców w obszarze bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, cyberprzemocy, reagowania na zagrożenia w sieci;

– podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wiedzy o zagrożeniach w sieci oraz umiejętności ich rozpoznawania i reagowania w sytuacjach zagrożeń dla uczniów;

– wypracowanie odpowiedzialnych zachowań w cyberprzestrzeni;

– zacieśnienie więzi i współpracy w grupach rówieśniczych oraz w relacjach uczeń – rodzic – nauczyciel;

– poznanie przez uczniów zasad postępowania w sytuacji stania się ofiarą cyberprzemocy, byciem świadkiem cyberprzemocy oraz poznanie konsekwencji dla sprawcy cyberprzemocy;

– inicjatywa była pomocna przy oporacowaniu i wdrożoniu procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole takich jak: “Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia cyberprzemocy” ; “Procedura reagowania w przypadku stwierdzenia nawiązywania niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią”; “Procedura reagowania w przypadku stwierdzenia sekstingu, prowokacyjnych zachowań i podejrzenia aktywności seksualnej jako źródło dochodu osoby małoletniej”.


Materiały, które zostały wykorzystane:

www.sieciaki.pl/

www.cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/

www.youtube.com/watch?v=NHa1nc2wYTg

www.dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-stop-cyberprzemocy

Ogólnodostępne filmiki i informacje ze stron internetowych


Relacja i szczegóły inicjatywy: https://drive.google.com/open?id=12XUxYI2zm4vB8gVi-lGnwKPzc2nXmvPv


Autor: Jarosław Makulec


Strona szkoły: https://sp4otwock.edupage.org/


Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

 

Czytaj również