Dobre praktyki

Rajd rowerowy, lekcje dla uczniów z innych szkół i kalambury w Centrum Kultury – Szkoła Podstawowa w Małej Wsi

19.12.2018

Szkoła Podstawowa w Małej Wsi

Liczba uczestników: 300


Charakterystyka uczestników: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Małej Wsi ok. 300 osób; uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie ok. 30 osób; uczniowie Szkoły Podstawowej w Podgórzu ok. 40 osób; sołtysi gminy i niektórzy mieszkańcy, dzieci i młodzież uczestnicząca w sobotnich warsztatach ok. 40 osób; rodzice i nauczyciele.


Opis inicjatywy: Bogatsi w wiedzę i doświadczenia postanowiliśmy oprócz działań kontynuowanych w szkole objąć nimi również środowisko lokalne:

1. Zorganizowaliśmy rajd rowerowy pt. „Cybernauci u sołtysów”. Odwiedziliśmy sołectwa, działające na terenie gminy Mała Wieś. Sołtysi zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci. Zostały przekazane im plakaty, przygotowane przez uczniów, które zdobią tablice informacyjne u sołtysów. Ponadto sołtysi obiecali uczulić swoich mieszkańców na kultywowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci. Przygotowane i przekazane przez uczniów plakaty, zdobią tablice informacyjne u sołtysów.

2. Uczniowie klasy 8 A odwiedzili i przeprowadzili pod kierunkiem nauczyciela informatyki zajęcia dla kolegów i koleżanek z innych szkół podstawowych z terenu gminy (Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie i Szkoły Podstawowej w Podgórzu), które nie miały okazji wziąć udziału w szkoleniach Cybernautów warsztaty, dotyczące hejtowania i dyskryminacji ze względu na poglądy, status społeczny, zainteresowania czy wiek. Zaprezentowali jak sobie radzić z tymi zagrożeniami, jak chronić swoją prywatność w sieć, gdyż to co zamieszczają w sieci pozostaje tam na zawsze. Quiz, zgadywanki, prezentację w Prezi, plakaty, grę edukacyjną przygotowywali uczniowie pod okiem nauczyciela informatyki.

3. W ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16 listopada) wychowawcy na zajęciach z wychowawcą oraz psycholog przeprowadzili zajęcia pt. „Szanuj innych użytkowników Internetu”. Rozmawiali o hejcie i cyberprzemocy. Dyskutowali o tym, jak poradzić sobie z tymi zjawiskami? Jak się zachować, gdy jesteśmy obiektem lub świadkiem przemocy? Gdzie i komu to zgłosić? Uświadamiali jakie są konsekwencje.

4. Kalambury w Gminnym Centrum Kultury (sobotnie warsztaty połączone z grami i zabawą, które uczennice przygotowały same). Były zorganizowane zajęcia dla różnych grup wiekowych. Gry i quizy edukacyjne, które pozwoliły utrwalić najistotniejsze wiadomości.

Materiały, wykorzystywane na warsztatach uczniowie przygotowali sami. Dla młodszych do lat ośmiu odbyła się gra kalambury (gry i zabawy były przygotowane przez uczniów), gdzie wspólnie w grupach odgadywali i odkrywali bezpieczny Internet oraz poznawali zachowania niebezpieczne, których należy unikać. Dla starszych przygotowane były gry i quizy edukacyjne, które pozwoliły utrwalić najistotniejsze wiadomości. Poprzez wspólne gry i zabawy dzieci poznawały „Bezpieczny Internet” w atrakcyjny sposób i pozwoliły zintegrować poszczególne grupy.

5. Strona internetowa „Cyberprzemoc”, przygotowana przez uczniów na zajęciach dodatkowych: https://craftsitemc.wordpress.com/

6. Szkolenie dla rodziców “Smartfon i tablet w ręku dziecka”.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę: 

1.Rodzice wspierali działania nauczycieli i swoich dzieci, pomagali szczególnie w przygotowaniu rajdu rowerowego. Wspierali swoje pociechy, pomagali w przygotowaniu materiałów na warsztaty, wspólnie z nami tworzyli potrzebne materiały do realizacji zamierzonych celów.

2. Chętni rodzice uczestniczyli w szkoleniu dla rodziców “Smartfon i tablet w ręku dziecka”, przygotowanym przez nauczyciela informatyki. Ukończyli również kurs internetowy „Podstawy bezpieczeństwa w Internecie”, dostępny na stronie: https://fundacja.orange.pl/kurs/.

3. Rodzice mieli także możliwość sprawdzenia swojej wiedzy wypełniając quiz pt. „Rodzina bezpieczna w sieci”, dostępny na stronie: https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/quiz/.

4.Na stronie internetowej szkoły (http://www.malawies.webd.pl/) zostały zamieszczone dla rodziców linki do stron związanych z tematem Bezpieczeństwa w Internecie.

5. Rada rodziców uczestniczyła w tworzeniu programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły (zwierającego treści związane z cyberprzemocą), a tym samym została zaangażowana w kształtowanie jakości życia szkolnego.


Efekty:  1. Największym efektem inicjatywy było promowanie treści, dotyczących bezpieczeństwa przez naszych uczniów w innych placówkach, działających na terenie gminy. A tym samym zaangażowanie starszych uczniów w zabawę i propagowanie wiedzy wśród młodszych kolegów. Udział uczniów w projekcie przyczynił się do zwiększenia rozwoju umiejętności emocjonalno-społecznych i współpracy w grupie. Wpłynął na jakość relacji interpersonalnych. Spowodował wymianę doświadczeń miedzy szkołami i umożliwił podzielenie się dobrymi praktykami z innymi szkołami, działającymi na terenie gminy.

2. Dość znaczącym efektem inicjatywy było zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa cyfrowego nie tylko uczniów, rodziców, nauczycieli , ale również dotarcie poprzez sołtysów do mieszkańców gminy.

3. Promocja projektu Cybernauci w środowisku lokalnym.

4. Uczniowie rozumieją, że podejmowane przez nich aktywności w Internecie są obserwowane i oceniane przez innych. Są świadomi niebezpieczeństw związanych z zamieszczaniem prywatnych informacji w sieci, w tym zwłaszcza zdjęć i danych osobowych.

5. Rodzice są spokojniejsi wiedzą jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych.


Materiały, które zostały wykorzystane: 

Filmy edukacyjne nt. bezpieczeństwa w sieci oraz scenariusze zajęć i materiały niezbędne do przygotowania warsztatów, pochodzące ze stron (linki):

https://cybernauci.edu.pl/

https://www.saferinternet.pl/

https://www.nask.pl/

https://edukacjamedialna.edu.pl

https://fdds.pl/

https://fundacja.orange.pl/kurs/

https://116111.pl/

https://dyzurnet.pl/formularz/

www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=jldcaXHalXU

www.youtube.com/watch?v=XMcr2-Ke3I4

www.youtube.com/watch?v=f9yt8QHDODs

www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html

www.youtube.com/watch?v=qk3HNcNOqRA

www.youtube.com/watch?v=CLRBYhd7e4Q


Relacja z inicjatywy i szczegóły:  

1. Zdjęcia i filmy:

a. Rajd rowerowy Cybernautów „Cybernauci u sołtysów” (strona szkoły) http://www.malawies.webd.pl/galeria/cyberr18/thumb.html

b. Warsztaty w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie (zdjęcia) http://www.malawies.webd.pl/galeria/cyber1d_18/thumb.html https://photos.app.goo.gl/hzi9tHUmMHL3QiA58

Wpis na Facebooku szkoły https://web.facebook.com/dzierzanowo/photos/ms.c.eJw9yLENADAIA7CPKggk0P8f64CKR6OyLIOEt1o8mJC6GYRt5AQ2OOE~;KBLmtzZqQg8YuxSI.bps.a.2747043478853539/2747043552186865/?type=3&theater

c. Warsztaty w Szkole Podstawowej w Podgórzu http://www.malawies.webd.pl/galeria/cyber1b_18/thumb.html https://photos.app.goo.gl/55zNi5TkHDzoXDz3A

d. Międzynarodowy Dzień Tolerancji https://photos.app.goo.gl/HjLJN4LD3RAX1vf36

e. Zajęcia w Gminnym Centrum Kultury http://www.malawies.webd.pl/galeria/cyber1c_18/thumb.html https://photos.app.goo.gl/dcho3yAyUhWtx81N7

Wpis na Facebooku https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1965343390433537&set=ms.c.eJxFj9sNAzAIAzeqIDaP7L9YVVDc35N9Br8ZIPIYgXB~_fEGx3MyzH6BNAvkAEpXZhQcyBlAO3K2UHD3gSFo7a6qEbyKUsJHiysGVHlV2NuS4GOC6tDG~%3BhBw3BlCHdf2k7Jeg7az9K74JHRZnZ~_sLM~_lBZw~-~-.bps.a.1965343327100210&type=3&theater

f. Szkolenie dla rodziców “Smartfon i tablet w ręku dziecka”. http://www.malawies.webd.pl/galeria/cyber1a_18/thumb.html https://photos.app.goo.gl/9eKhTdAkERiQFHPv6


Autorka: Beata Marczak


Strona szkoły: http://www.malawies.webd.pl


Opis inicjatywy do pobrani w PDF: POBIERZ

 

Czytaj również