Dobre praktyki

Dzień robota, żywy komiks i gra w podchody w Szkole Podstawowej w Kuczborku-Osadzie

19.12.2018

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczborku-Osadzie

Liczba uczestników: 142


Charakterystyka uczestników: Klasy I-VIII i klasa III gimnazjum


Opis inicjatywy: 1. Zorganizowanie “Dnia robota” w klasach I-III, którego głównym celem było zapoznanie tematem “Co warto wiedzieć o cyberprzemocy ?”- przykłady dobrych praktyk w sieci wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy I i II przebrali się za roboty z okazji “Dnia robota”.

2. W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny adresowany do wszystkich uczniów, którego celem była plastyczna realizacja przez uczniów hasła: „STOP CYBERPRZEMOCY”. Uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w tworzeniu komiksów i gier wykorzystując programowanie w Scrachu.

3.”Dbaj o bezpieczeństwo w sieci” – gra podchody dla uczniów klasy IV. Uczniowie klasy IV brali czynny udział w grze terenowej podchody o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci.

4. Uczennice klasy VIII chcąc przybliżyć wszystkim uczniom tematykę bezpieczeństwa w sieci przygotowały gazetkę w pracowni informatycznej zatytułowaną “STOP CYBERPRZEMOCY”.

5. Uczniowie zaprezentowali “Żywy komiks – witaminy prezentują kulturę w sieci”. Celem było przedstawienie w niebanalny sposób właściwych zachowań na portalach społecznościowych i Internecie. Klasy IV-VIII oraz III gimnazjum włączyły się w przygotowanie strojów, plansz z zasadami kulturalnego zachowania oraz dekoracji.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę: 1.Dzieci klas I-III wykonały prace związane z cyberprzemocą –ulotka z obrazkowymi informacjami i zaniosły do domu.

2. Rodzice zostali zapoznani z broszurą 10 porad dla rodziców.

3. Na stronie internetowej szkoły znajdują się wskazówki i zasady bezpiecznego poruszania się w sieci.


Efekty: Społeczność szkolna jest świadoma zagrożeń związanych z cyberprzemocą. W szkole zdarzyła się sytuacja, iż grupa uczniów poinformowała wychowawcę o niewłaściwych zachowaniach uczniów na jednej z grup klasowych, co pozwoliło zapobiec dalszemu hejtowi w sieci.


Materiały, które zostały wykorzystane:

www.dzieckowsieci.pl

www.sieciaki.pl

www.cybernauci.edu.pl


Relacja i szczegóły inicjatywy:  http://zpokuczbork.szkolnastrona.pl/a,243,witaminy-prezentuja-kulture-w-sieci

http://zpokuczbork.szkolnastrona.pl/a,244,konkurs-plastyczny-stop-cyberprzemocy

http://zpokuczbork.szkolnastrona.pl/a,250,dbaj-o-bezpieczenstwo-w-sieci-gra-podchody-dla-uczniow-klasy-iv

http://zpokuczbork.szkolnastrona.pl/a,237,stop-cyberprzemocy

http://zpokuczbork.szkolnastrona.pl/a,232,dzien-robota


Autorka: Anna Bednarczyk


Strona szkoły: http://zpokuczbork.szkolnastrona.pl/


Pobierz relację w PDF: POBIERZ

Czytaj również