Dobre praktyki

Happening uliczny i powiatowy konkurs – Technikum w Sierpcu

19.12.2018

Technikum w Sierpcu

Liczba uczestników: 79


Charakterystyka uczestników: Uczestnikami są uczniowie uczący się w naszej szkole. Mamy klasy techniczne, ogólnokształcące i zawodowe. Uczniowie z każdego typu szkoły przystąpili do konkursu przedział wiekowy to 16- 19 lat. Uczestnikami są również nauczyciele oraz rodzice.


Opis inicjatywy: Nasza szkoła bardzo zaangażowała się w działania konkursowe. Duża liczba uczniów i wszyscy nauczyciele z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pracowała. Dzięki temu konkursowi nawiązaliśmy wiele kontaktów min. FACEBOOK Polska, z którym jesteśmy w ciągłym kontakcie i nasza młodzież ma ogromne wsparcie jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci. Co jakiś czas jesteśmy zapraszani do warszawy do ich siedziby na zajęcia. Dotarliśmy do wszystkich szkół powiatu sierpeckiego. Organizujemy w ramach działań konkursowych eventy w których bierze udział blisko 300 osób. Organizujemy powiatowe konkursy, spotkania ze specjalistami min. z ekspertami od spraw przestępczości internetowej z Komendy Głównej w Radomiu. Współpracujemy z psychologami z naszego miasta oraz z innych miast np Płocka. Spotykamy się z sierpecka policja. Nawiązujemy kontakty ze służbami więziennymi w celu unaocznienia uczniom ze przestępstwa internetowe są karalne i na przykładach konkretnych osób omawiane ( osoby skazane za w/w czyny chętnie opowiadają o resocjalizacji jaka przechodzą i jak im to pomogło i przestrzegają młodzież). Nie sposób opisać wszystkich działań które zrobiliśmy w ramach działań konkursowych i które wciąż robimy i nie zamierzamy zaprzestać. Naszym największym sukcesem jest dotarcie do tak wielkiej liczby uczniów i szkół z całego powiatu sierpeckiego. Rodzice z którymi wydawać by się mogło na początku że niechętnie poświecą swój czas, bardzo zaangażowali się we współprace. Nawiązaliśmy kontakt również z Młodzieżowa akademią biznesu i przedsiębiorczości w celu zapoznania nas jak być bezpiecznym w sieci od strony bankowości, transakcji…

Uczniom zostały przedstawione założenia konkursowe i bez chwili wątpienia znalazła się spora grupa uczniów którzy pełni pomysłów zgłosili chęć nieprzystąpienia do działania. Przede wszystkim dożo rozmawialiśmy z uczniami że to co będziemy robić ma wielkie znaczenie dla nas wszystkich. Uczniom staraliśmy się unaocznić istniejący problem jakim jest bezpieczeństwo w sieci. Uczniowie robili sondy uliczne, happeningi w mieście i w swoich miejscach zamieszkania, ulotki, regulamin jak być bezpiecznym i wiele wiele innych.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę: Bardzo ważnym elementem całości przedsięwzięcia są rodzice. Rodzicie zostali zaproszeni na spotkanie podczas zebrań z rodzicami podczas którego zapoznaliśmy ich z tematem konkursowym po czym wszyscy zgłosili chęć przystąpienia i włączenia się w nasze działania. Spotykaliśmy się wielokrotnie na rożnego rodzaju eventach, zebraniach, uroczystościach. Przygotowaliśmy dla rodziców materiały w postaci min. ulotek, broszur oraz stron polecanych przez organizatorów konkursu z których mogli korzystać. Uczniowie samodzielnie przygotowywali filmiki które prezentowali na spotkaniach dla rodziców. Stworzyliśmy również skrzynkę zaufania. Cieszyła się ona dużym powodzeniem zarówno ze strony rodzica jak i ucznia. Rodzice byli obecni podczas wszystkich naszych działań mających na celu propagowanie bezpieczeństwa w sieci.


Efekty:Największym efektem jest to że uczniowie nabrali większego zaufania do nauczycieli otworzyli się na rozmowy i zobaczyli że możemy wspólnie zrobić coś wyjątkowego. Poczuli się ważni i potrzebni. Dotarliśmy do wszystkich szkół powiatu sierpeckiego i udało się nam je włączyć w nasze działania. Razem organizowaliśmy wiele eventów. Szkoły z powiatu zapraszały nas na wspólne debaty o bezpieczeństwie w sieci. Uczniowie jak i rodzice pokonali barierę i strach przed zadawaniem pytań. Teraz jesteśmy społecznością i razem pokonujemy wszystkie ewentualne problemy.

Nawiązaliśmy wspaniale współpracę m.in. FB Polska, który wspiera nas i pomaga we wszystkich działaniach.


Materiały, które zostały wykorzystane: Do działań wykorzystywaliśmy mnóstwo materiałów filmów z państwa strony, oraz innych stron www, broszur i ulotek które sami uczniowie przygotowywali i wiele wiele innych pomocy.


Relacja i szczegóły inicjatywy: https://drive.google.com/open?id=1j8gDY0MCaYCg8JCKVdComs9PC1C4cCX8


Autorka: Aneta Kaczyńska


Strona szkoły: http://www.zsnr2sierpc.edu.pl/


Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

 

 

 

Czytaj również