Dobre praktyki

Debata oksfordzka w Szkole Podstawowej nr 163 w Warszawie

21.12.2018

Szkoła Podstawowa nr 163 w Warszawie

Liczba uczestników: 120


Charakterystyka uczestników: Uczniowie klas 5 – klasy: 5A,5B, 5D, 5E, 5E(szkoła podstawowa). Uczniowie wiele czasu spędzają w Internecie-zdarzały się przypadki hejtu, obrażania, wyśmiewania w sieci. To skłoniło nas do tego, aby zorganizować debatę.


Opis inicjatywy:Zorganizowaliśmy 28.11.2018, pierwszą w naszej szkole debatę oksfordzką.

Zadaniem debaty była dyskusja nad tezą: “Przydatne jest posiadanie konta na portalu społecznościowym”. Priorytetem było dla nas pokazanie uczniom, jak bezpiecznie poruszać się w sieci.

Debatowały dwie strony, obrońcy tezy, czyli strona propozycji( byli “za” oraz strona opozycji-przeciwnicy tezy.

W debacie udział wzięli: Marszałek, Sekretarz, Ekspert, Jury (3 osoby – w tym przedstawiciele rodziców) oraz Mówcy – uczniowie klas piątych. Debata przeprowadzona została z uwzględnieniem wszystkich zasad debaty oksfordzkiej.

To było ważne doświadczenie wśród szkolnej społeczności-uczniowie mieli możliwość trafnie dobrać argumenty “za” i “przeciw”. Strony składały się z 4 uczniów – którzy wcześniej, w klasach, metodą ” burzy mózgów” poszukiwali najbardziej trafnych argumentów.

Ważne jest to,że inicjatywa połączyła całą społeczność szkolną- na lekcjach informatyki uczniowie wszystkich klas dyskutowali na temat tego, jak bezpiecznie i mądrze korzystać z dobrodziejstw Internetu.

Istotnym elementem całej inicjatywy była Publiczność, która z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała mówców obu stron.

Następnie publiczność zadawała pytania mówcom. Pytań było bardzo dużo, były przemyślane i pokazujące jak bardzo temat debaty poruszył młodzież. Nasi mówcy z ogromnym profesjonalizmem odpowiadali, często na trudne, pytania.

Uczniowie zauważyli, że portale społecznościowe mają wiele zalet- to nowoczesne medium komunikacyjne umożliwiające nawiązywanie nowych znajomości, odnawianie starych itd.

Z drugiej zaś strony stanowią okazję dla oszustów, mogą też powodować pogorszenie nastroju, a nawet zdrowia.

Uczniowie przygotowali także plakaty promujące debatę, zaprosili gości: innych uczniów, nauczycieli, rodziców, panie z obsługi szkoły.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę: Jednym z zadań, jakie otrzymali uczniowie była dyskusja z własnym rodzicem na temat portali społecznościowych i bezpieczeństwa w sieci. Tata jednej z uczennic stworzył bardzo ciekawy referat poruszający zagadnienia bezpiecznego korzystania portali społecznościowych-który to został zaprezentowany podczas debaty.


Efekty inicjatywy: Podsumowaniem efektów debaty, niech będzie pytanie jednej z uczennic:”A kiedy następna debata???” Uczniowie mieli okazję, w sposób kulturalny, dobierając stosowne argumenty, wypowiedzieć swoje zdanie w kwestii, która dotyczy ich tu i teraz. Myślę, że debata była interesującą lekcją tolerancji dla odmiennego punku widzenia.


Materiały, które zostały wykorzystane: Debata odbyła się w sali gimnastycznej. Ustawiono stoły( przykryte zielonym suknem). Na sztalugach wyeksponowano zasady debaty oksfordzkiej. Wokół stołów zebrała się publiczność.


Relacja i szczegóły: https://drive.google.com/drive/folders/1RhV4_4ZBUrGn4fhTEYYG4hof3f-XIGOv


Autorka: Agnieszka Winiarska


Strona internetowa szkoły: http://www.sp163.pl/


Pobierz relację w PDF: POBIERZ

Czytaj również