Dobre praktyki

Mbot i klasa V. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce

13.06.2017
Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce

Liczba uczestników: 70

Charakterystyka uczestników:

 • klasa Va-20 osób 12 lat
 • klasa IV b 27 osób 11 lat
 • klasa Iag 23 osoby 14 lat

Opis inicjatywy
1.Wszystko zaczęło się od Dnia Bezpiecznego Internetu kiedy to klasa Va na godzinie wychowawczej omówiła temat pt: “( Nie)bezpieczny internet.” Trzy dni później na lekcji z innowacji pedagogicznej mieliśmy wyjątkowego gościa…

Co może mieć ze sobą wspólnego mBot i czuwanie nad bezpieczeństwem w Internecie uczniów klasy Va? Okazuje się, że bardzo dużo:

 • mBot wyglądem przypomina samochodzik. Ma oczy i jest uśmiechnięty.
 • mBot jest robotem stworzonym do nauki programowania i wprowadzenia uczniów w świat robotów i komputerów.
 • W intuicyjnym programie mBlock opartym na Scratch, można nie tylko programować roboty, ale też tworzyć proste gry, animacje i inne programy.

2.Okazja do zaprogramowania robota nadarzyła się na lekcji w Va. Na dobry początek klasa podzieliła się na grupy, losując numer poprzez projekt Losuj liczbę w Scratch. Następnie uczniowie odkodowali informację,która doprowadziła ich do komiksów pt. “Cybermisja na Marsa”.

3. Na godzinie wychowawczej Va uczniowie przygotowali cyber -kartkę dla każdego nauczyciela na której było zaproszenie do rozwiązania quizu dotyczącego bezpiecznego korzystania z sieci (materiały programu Cybernauci).Kartki zostały rozdane każdemu nauczycielowi.
4. Panie Psycholog i Pedagog zrobiły gazetkę ścienną dotyczącą bezpiecznego korzystania z Internetu, ja wraz z wychowawczynią Va Małgorzata Wiszniewską zrobiła gazetkę online będącą podsumowaniem naszych wspólnych,szkolnych działań.
5. W marcu tego roku w naszej szkole odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Warsztaty były realizowane w ramach ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Brały w nich udział klasa IV i I gimnazjum.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • Rodzice uczniów klasy Va otrzymali list od swojego dziecka. List dotyczył quizu na podstawie materiałów programu Cybernauci.
 • W gazetce okolicznościowej online, która jest podsumowaniem wspólnych działań na temat bezpiecznego internetu jest Kącik Rodzica,
  w którym znajdują się ważne adresy stron internetowych w których poruszany jest temat bezpieczeństwa dziecka w sieci.
 • Uczniowie, zaprosili rodziców do rozwiązania quizu Cybernautów

Efekty:

 • Ogromna chęć kontynuowania tematu w szerszym gronie społeczności szkolnej spowodowane tym, że większość uczniów miała/ma problemy z nieumiejętnym korzystaniem z dobrodziejstw internetu i nie do końca jest świadoma dobrych i złych stron korzystania z sieci.
 • Więcej zaufania do siebie nawzajem.

Materiały, które zostały wykorzystane:

Filmy:


Relacja inicjatywy:


Autorka: Anna Bowtruczuk

Strona internetowa szkoły:  https://zsznr2hajnowka.edupage.org/

Pobierz opis inicjatywy w PDF : POBIERZ (kliknij)

Czytaj również