Dobre praktyki

Akcja : Bezpieczny internet. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu

13.06.2017
Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu


Liczba uczestników: 303

Charakterystyka uczestników: Uczniowie klas I-VI


Opis inicjatywy:

Realizacja szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego jest formą rozwijania pozytywnej profilaktyki wśród uczniów szkoły podstawowej oraz nauczycieli, wychowawców i rodziców. Dzięki naszym działaniom chcielibyśmy wzmocnić i rozwijać to, co czyni młodych ludzi bardziej odpornymi na zagrożenia. Nauczyciele zdają sobie sprawę ze skali zjawiska cyberprzemocy i konieczności realizowania szkoleń i projektów na terenie szkoły.

Dla uczniów:

 1. Zorganizowano pogadanki,
 2. Przedstawienia,
 3. Warsztaty,
 4. Udział w diagnozie (ankiety dotyczących zagrożeń w sieci),
 5. Przygotowano tematyczne gazetki szkolne,
 6. Zrobiliśmy plakaty oraz tematyczną dekorację szkoły,

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • uczestnictwo w pogadankach, prelekcjach,
 • uczestnictwo w przedstawieniach,
 • uczestnictwo w warsztatach,
 • udział w diagnozie (ankiety dotyczących zagrożeń w sieci).

Efekty:

Uczniowie:

 • posiadają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu cyberprzemocy,
 • są tolerancyjni, otwarci, aktywni i twórczy, prezentują postawy asertywne,
 • dbają o własne zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną,
 • akceptują siebie, mając świadomość swych słabych i mocnych stron,
 • są odpowiedzialni w podejmowaniu decyzji, a w sytuacjach zagrażających
 • bądź przykrych zwracali się o pomoc do dorosłych,
 • potrafią w sposób krytyczny selekcjonować i określać przydatność zdobywanych informacji,
 • potrafią właściwie korzystać z osiągnięć najnowszej techniki.

Materiały, które zostały wykorzystane:

 • film ze szkolnego przedstawienia profilaktycznego “Bezpieczny Internet” (dostępny w bibliotece szkolnej)

Relacja:


Autorki: mgr Joanna Róg, mgr Justyna Hajda

Strona internetowa szkoły: https://pcimsp1.edupage.org/

Pobierz opis inicjatywy w PDF : POBIERZ (kliknij)

Czytaj również