Dobre praktyki

Internet ze sznurka. Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

06.12.2017

Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu

Liczba uczestników: 300

Charakterystyka uczestników :
Społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, rodzice) około 300 osób. W ubiegłym roku szkolnym było więcej klas i młodzieży. Aktualnie uczestnicy to:

 • uczniowie klas IV i VII z podstawówki,
 • uczniowie klas II i III wygaszanego gimnazjum,
 • grono pedagogiczne i rodzice uczniów klasy IV

Opis inicjatywy:

Społeczność szkolna uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez trenerów projektu Cybernauci. Były to warsztaty dla uczniów, rodziców i dla nauczycieli. Bogatsi o nową wiedzę i doświadczenie podjęliśmy szereg działań, które pozwoliły wiedzę tą ugruntować a następnie podzielić się nią z innymi. Klasy 4, 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 w wygasającym gimnazjum aktywnie pracowały. W klasach tych zostały zrealizowane tematy dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie:

 • budowali krzyżówki,
 • robili plakaty papierowe, cyfrowe,
 • pocztówki cyfrowe,
 • układanki, gazetki, ulotki.

W ten sposób utrwalali treści wcześniej im przedstawione. Używaliśmy prezentacji i aplikacji Kahoot. Metodą odwróconej klasy zostały zrealizowane przez gimnazjalistów szkolenia dla rodziców i Rady Pedagogicznej o bezpiecznym internecie. Gimnazjaliści poprowadzili 2 lekcje dla klasy 4, osobno dla dziewcząt i dla chłopców. W czasie tej lekcji zostało zrealizowanych wiele elementów:

 • budowanie sieci internet ze sznurka, w której dużo starszy kolega udawał 9 letnią koleżankę,
 • wykonanie pocztówek cyfrowych,
 • przyklejanie adresów stron, na które 9 letni uczeń może wchodzić,
 • wykorzystany został wierszyk: Gdy wydarzy się coś niepokojącego. Jego wersję w formie ulotek rozdali na koniec lekcji prosząc o wklejenie ich do zeszytu.
 • Ze względu na żywą reakcję czwartoklasistów i ich duże zainteresowanie proponowanymi przez starszych kolegów działaniami, ten moduł uważam za największy sukces.

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • Rodzice byli uczestnikami szkolenia Bezpieczna rodzina. Szkolenie prowadzili gimnazjaliści.
 • Następnie rodzice zostali zaproszeni do dyskusji.
 • Na koniec przekazano rodzicom ulotki poświęcone tej tematyce.

Efekty:

Efekty rzeczowe, takie jak gazetki, ulotki, krzyżówki, pocztówki,… były tylko drogą do podniesienia świadomości uczniów i dorosłych o konieczności dbania o swoje bezpieczeństwo w sieci. Czy ten efekt został osiągnięty? Uważam, że tak. Na podstawie obserwacji reakcji uczestników wszystkich szklonych wydarzeń można wyciągnąć wniosek, że dla pewnej grupy osób nie były to znane zagadnienia.

 • Duża grupa osób orientowała się w wielu zagadnieniach i chętnie dzieliła się swoją wiedzą.
 • Za najważniejszy efekt uważamy podniesienie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w internecie.
 • Cieszymy się, że udało nam się stworzyć specjalną podstronę szkoły Cybernauci, poprzez którą dzielimy się naszymi doświadczeniami.

Materiały, które zostały wykorzystane:

Relacja i szczegóły inicjatywy: http://g1zawiercie.pl/cybernauci/
Autorka: Marzanna Miąsko
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ (kliknij)
Strona internetowa szkoły: http://g1zawiercie.pl/

 

CC BY-SA 3.0

 

Czytaj również