Dobre praktyki

Baśniowy świat Internetu. Szkoła Podstawowa im. Józefa Adamowskiego w Gorzędowie

06.12.2017

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Adamowskiego w Gorzędowie

Liczba uczestników: 107
Charakterystyka uczestników :

 • uczniowie klas I – III (6-9 lat)
 • uczniowie klas IV – VII (9-13 lat)
 • nauczyciele i pracownicy szkoły
 • rodzice i opiekunowie

  Opis inicjatywy:

W roku szkolnym 2017/2018 podjęliśmy szereg działań
w zakresie cyberbezpieczeństwa:

 1. Cykl zajęć poświęconych zagadnieniu cyberprzemocy,
 2. Pogadanki, prelekcje przeprowadzone przez pedagoga szkolnego na temat zagrożeń w sieci,
 3. Warsztaty pt. Hejt? Hejtu nie promuję, hejt banuję, bo reaguję. Przeprowadzone z okazji Światowego Dnia Godności,
 4. Konkurs plastyczny pt. Stop cyberprzemocy.
 5. Odbyła się akcja podsumowująca nasze działania. Uczestniczyła
  w niej cała społeczność szkolna: Akcja rozpoczęła się apelem wprowadzającym w tematykę cyberbezpieczeństwa.
 6. Jednym z punktów programu była audycja radiowa, w której uczniowie klasy III wcielili się w role prezentera oraz rozmówców. Temat dnia – Przemoc w sieci. Rozmówcy opowiadali swoje historie, które wywołały żywe reakcje ze strony słuchaczy. W swoich rozmowach odnosili się do doświadczeń z własnego życia oraz sytuacji zasłyszanych od kolegów i koleżanek.
 7. Na uwagę zasługuje przedstawienie Bezpieczny Internet przygotowany przez uczniów klas IV-VI. Akcja została przeniesiona do baśniowego świata. Bohaterowie znanych i lubianych opowieści zostali uwikłani w problemy młodych użytkowników Internetu. Każda sytuacja została zdefiniowana i dokładnie omówiona przez uczniów klasy VII.
 8. Na koniec odbyła się prezentacja multimedialna na temat zalet Internetu i jego możliwości. Prowadzący ostrzegał przed zagrożeniami płynącymi z sieci, które popierał przykładami z życia codziennego. Podawał sposoby zabezpieczania się przed niebezpieczeństwem, by uniknąć przykrych sytuacji.
 9. Między kolejnymi punktami programu pojawiały się piosenki w wykonaniu uczniów i wyświetlane były filmiki związane z omawianym tematem.
 10. Na korytarzu zostały wyeksponowane plakaty uczniów dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • brali czynny udział w zajęciach otwartych, prelekcjach, pogadankach;
 • byli uczestnikami spotkania z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej poświęconej bezpieczeństwu ich dzieci w sieci;
 • wspierali i pomagali w przygotowywaniu apelu podsumowującego akcję (przygotowanie strojów dla aktorów, dekoracji, eksponatów).

Efekty:

Jesteśmy przekonani, że podjęte inicjatywy wzbogaciły świadomość uczniów w dokonywaniu decyzji podejmowanych w świecie wirtualnym, które mają wpływ na ich realne życie oraz skłoniły młodych internautów do refleksji nad problemem zagrożeń płynących z sieci. Dodatkowym atutem wspólnej pracy była integracja całej społeczności, co sprzyjało wymianie doświadczeń i wiedzy, nie tylko w relacji starszy – młodszy, ale i odwrotnie.


Materiały, które zostały wykorzystane:

 1. Cybernauci – materiały edukacyjne:
  https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/
 2. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Platforma edukacyjna
  Scenariusz przedstawienia Bezpieczny Internet:
  http://www.profesor.pl/publikacja,26233,Scenariusze,Bezpieczny-internet-Agnieszka-Wysocka
 3. Scenariusz audycji radiowej:
  http://www.edukacja.edux.pl/p-12088-czym-jest-cyberprzemoc-i-jak-sie-przed-nia.php
 4. Piosenka Przytul Hejtera:
  https://teksciory.interia.pl/fundacja-dzieci-niczyje-przytul-hejtera-tekst-piosenki,t,651238.html
 5. Filmy edukacyjne: Nie daj się, Stop cyberprzemocy
  Scenariusz warsztatów pt. Hejt? Hejtu nie promuję, hejt banuję, bo reaguję. : http://www.nowaera.pl/o-nas/programy-edukacyjne/dzien-godnosci

Relacja i szczegóły inicjatywy:
http://pspgorzedow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/250425/ii_edycja_konkursu_cybernauci


Autorka inicjatywy: Barbara Jęrdzejek
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ (kliknij)
Strona internetowa szkoły: http://pspgorzedow.superszkolna.pl/

CC BY-SA 3.0

Czytaj również