Dobre praktyki

Turniej wiedzy. Publiczne Gimnazjum w Garbatce Letnisku

08.12.2017

Publiczne Gimnazjum w Garbatce Letnisku

Liczba uczestników: 139
Charakterystyka uczestników : Uczniowie Klas I,II,III gimnazjum


Opis inicjatywy:

 1. Turniej Wiedzy o bezpieczeństwie w sieci – międzyklasowe rozgrywki
 2. Spotkania z rodzicami, na których przekazywaliśmy prezentację multimedialną Przygotowane zostały gazetki informacyjne dla uczniów i rodziców.
 3. Samorząd przygotował lekcję poświęconą niebezpieczeństwom czyhającym w Internecie. Zwrócono uwagę na częsty problem hejtu czy mowy nienawiści. Każda klasa otrzymała plakat z telefonami alarmowymi, telefonami zaufania.
 4. Przeprowadzone zostały zajęcia o bezpiecznym korzystaniu z Internetu podczas godzin wychowawczych i informatyki.
 5. Nauczyciele pokazywali uczniom filmy.
 6. Zaktualizowano procedury postępowania w oparciu o stronę Fundacji Dzieci Niczyje.
 7. Przeprowadzona została ankieta dotycząca bezpieczeństwa w sieci, której wyniki zostały omówione podczas zebrania z rodzicami.
 8. Na spotkaniach wychowawcy przeprowadzili także pogadanki, przedstawili prezentacje i filmy, zapoznali z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, omówili zagadnienia ochrony danych osobowych i odpowiedzialności karnej oraz wpływu gier na rozwój dzieci.
 9. Opracowali broszurę informacyjną dla rodziców o bezpieczeństwie w sieci.
 10. Na spotkaniu uczniów i nauczycieli z przedstawicielem ABI, omówiono politykę prywatności i kwestie ochrony danych osobowych.
 11. Utworzony został kącik prawny w którym poruszono odpowiedzialność karną.
 12.  Na stronie internetowej szkoły umieszczono artykuły dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.
 13. Klasy I brały udział w warsztatach psychoedukacyjnych
  o komunikacji interpersonalnej, asertywności, wyrażania swoich emocji pod kątem korzystania z Internetu.
 14. Psycholog i pedagog przeprowadzili lekcje o tematyce cyberprzemocy i radzeniu sobie z agresją.
 15. Przed wakacjami podczas spotkania z policjantem przypomniane zostały niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z mediów.

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

Rodzice byli na bieżąco informowani o tym jakie działania na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni planowane są w szkole. Brali udział w:

 • w badaniach ankietowych
 • uczestniczyli w prelekcjach i pokazach filmów i prezentacji podczas zebrań klasowych z rodzicami
 • wspierali szkołę w działaniach w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa ich dzieci
 • rodzicom przekazane zostały ulotki

Efekty:

 • Wzrosła świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu.
 • Uczniowie wiedzą, jakich zachowań należy unikać w sieci.
 • Rodzice uczniowie i nauczyciele wiedzą jak rozsądnie dobierać gry internetowe, a rodzice mają świadomość, że należy kontrolować działania swoich dzieci w zakresie korzystania z komputera.
 • Nauczyciele natomiast zdali sobie sprawę, jak ważna jest ciągła edukacja dzieci w zakresie profilaktyki uzależnień od komputerów oraz przeciwdziałania cyberprzemocy.

Materiały, które zostały wykorzystan:

Relacja i szczegóły inicjatywy:
https://drive.google.com/drive/folders/0B0rQMxDHAYWdbGVmNTF1cUQxbms?usp=sharing


Autorka: Renata Strzałkowska Jędrasek
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ (kliknij)
Strona internetowa szkoły: http://zss.garbatkaletnisko.pl/

CC BY-SA 3.0

Czytaj również