Dobre praktyki

Dobry, użyteczny i fajny internet. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie

08.12.2017

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie


Liczba uczestników: 229
Charakterystyka uczestników:  uczestnikami inicjatywy byli uczniowie klas I-VI (wiek 7-13 lat).


Opis inicjatywy:

 1. Uczniowie klas I – III pracowali w oparciu o projekt “Owce w sieci” i podczas jego realizacji zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa w Internecie.
 2. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w różnych działaniach organizowanych przez nauczycieli (informatyki, plastyki, wychowawców, pedagoga szkolnego) i dzięki nim poznawali zasady bezpiecznego Internetu.
 3. W projekcie brała udział cała społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele i rodzice), którzy w ramach działań związanych z Cybernautami, mieli szansę uczestniczyć w różnego rodzaju inicjatywach:
  – przygotowanie gazetek informujących dla uczniów itp.
  – przygotowanie gazetek tematycznych, na których zamieszczono prawa i obowiązki korzystania z Internetu,
  – przygotowanie ankiety i broszury informacyjnej dla rodziców,
  – przeprowadzenie zajęć edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem podczas korzystania z sieci (godzina wychowawcza, informatyka),
  – nauczyciele prowadzili pogadanki i pokazywali uczniom filmy ze strony http://pl.sheeplive.eu/ oraz www.edukacja.fdn.pl. Filmy poruszały kwestie bezpieczeństwa w Internecie, zasady Netykiety, a także sposobów zapobiegania internetowym oszustwom,
  – szczególny nacisk położono na kwestię radzenia sobie z sytuacjami przemocy w Internecie (do kogo się zgłosić, aby uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa).


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • Uczestniczyli w spotkaniu z policjantem dotyczącym cyberprzemocy (możliwość zapoznania się z problemem).
 • Zapoznali się z broszurą przygotowaną przez nauczycielkę informatyki dotyczącą bezpiecznych zachowań w Internecie
 • Wzięli udział w diagnozie online – ankieta wypełniana była przez rodziców korzystających z dziennika elektronicznego online i dotyczyła bezpieczeństwa w Internecie.
 • Zapoznanie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej szkoły, które dotyczyły bezpiecznego korzystania z Internetu.

Efekty:

Uświadomienie sobie zagrożeń związanych z szerokim dostępem do Internetu oraz kształtowanie świadomości bezpiecznego poruszania się po sieci Internet, a także gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa.


Materiały, które zostały wykorzystane:

Podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy – wykorzystano głównie strony internetowe:

W czasie spotkań z rodzicami wykorzystano materiały zgromadzone na stronie http://www.dzieckowsieci.pl/ oraz ankietę i broszurę wykonaną na potrzeby realizowanej w szkole inicjatywy.


Relacja i szczegóły inicjatywy:

Cybernauci SP Lniano: https://drive.google.com/drive/folders/0Bz24YmUz0JcZNVN2U1ZxWVhtenM?usp=sharing


Autorka : Ewa Mykowska
Pobierz opis inicjatywy w PDF : POBIERZ (kliknij)
Strona internetowa szkoły: http://www.splniano.npx.pl/news.php

CC BY-SA 3.0

Czytaj również