Dobre praktyki

Cybernauci – to my. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

04.12.2017

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce


Liczba uczestników: 78
Charakterystyka uczestników : Uczniowie przewlekle chorzy kl. I-VII szkoły podstawowej


Opis inicjatywy:
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Uzdrowiskowych jest szkołą sanatoryjną, realizującą działania „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Tematyka bezpieczeństwa jest realizowana przez cały rok. We wrześniu 2017 r. zaplanowaliśmy działania w ramach projektu „Cybernauci-to my”. Zrealizowaliśmy następujące zadania:

 • spotkanie informacyjne nt. zaplanowanych działań;
 • przygotowanie gazetek tematycznych;
 • polonistyczna gra edukacyjna. Gra wykorzystywała TIK . Uczniowie z telefonami w rękach poszukiwali na terenie szkoły kart z zadaniami do wykonania. Polecenia były zaszyfrowane przy użyciu kod QR /Quick Respons, który jest rodzajem kodu kreskowego i można go odczytać za pomocą odpowiedniej aplikacji. Zadaniem uczniów było postępowanie wg wskazówek zapisanych w instrukcji;
 • zajęcia wychowawcze dotyczące netykiety;
 • gra terenowa czyli nowsza odmiana podchodów. Motywem przewodnim gry było poszukiwanie 12 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, które zostały ukryte w różnych miejscach. Aby je odszukać uczniowie musieli rozwiązać szereg zadań, tj. krzyżówki, rebusy, wykreślanki;
 • oglądanie filmów edukacyjnych: „Owce w sieci”, „3..2..1…Internet”;
 • pogadanki, dyskusje na lekcjach, odnoszące się do osobistych doświadczeń uczniów w zakresie cyberprzemocy, netykiety, hejtu, zabezpieczeń przed wirusami i niepożądanymi stronami w sieci;
 • spotkanie z przedstawicielem Banku Spółdzielczego i prelekcja dotycząca zabezpieczeń bankowości internetowej;
 • rozwiązywanie interaktywnych testów;
 • zajęcia otwarte dla rodziców/opiekunów, zaangażowanie ich w prace projektowe; wykonanie prezentacji podsumowującej działania w projekcie.

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • zostali zapoznani z zaplanowanymi zadaniami projektu,
 • brali udział w zajęciach otwartych,
 • zapoznali się z informacjami zamieszczonymi na gazetkach szkolnych,
 • rozwiązywali testy interaktywne.

Efekty:

 • Uczniowie wzbogacili wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie bezpieczeństwa,
 • znają zasady bezpiecznego Internetu,
 • wiedzą jak korzystać z bankowości internetowej:  jakie są rodzaje kont bankowych dostępnych dla młodzieży; jak przebiegają transakcje bezgotówkowe; jak realizować transakcje z użyciem kart płatniczych; jak jest zbudowana karta; jaki powinien być PIN; jakie są zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej; co to jest bezpieczna strona; jakie są zasady dotyczące haseł; jak korzystać z sieci publicznych; po co nam ochrona antywirusowa,
 • wiedzą że w komunikacji przez Internet obowiązują takie same zasady kultury i grzeczności jak i w czasie spotkań bezpośrednich, a język używany w komunikacji ma wpływ na ich wizerunek. W czasie zajęć uczniowie sami wypracowali zasady netykiety jak i również poznali 10 zasad netykiety, które zostały wypracowane przez innych użytkowników sieci,
 • wiedzą że należy szukać pomocy, wiedzą gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc w razie zagrożenia cyberprzemocą,
 • umieją wykorzystać nowoczesne technologie informacyjne w celach edukacyjnych,
 • potrafią współpracować i przestrzegać zasad w grupie,
 • potrafią stosować się do instrukcji,
 • potrafią posługiwać się planem, mapą, wskazówkami, rozwiązywać rebusy, wykreślanki, testy informatyczne, odmieniają przez przypadki, znają rodzaje rymów i układają rymowanki, wyjaśniają znaczenie pojęć informatycznych, dotyczących bezpieczeństwa w sieci.
 • znają pojęcia związane z bezpieczeństwem w sieci (np. phishing, firewall, hejt, trojan, hacker, cracer, spam, itp.) zwracają uwagę na prawa autorskie w Internecie.

Materiały, które zostały wykorzystane

Autorka: Marta Woźniak
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ (kliknij)
Strona szkoły: http://zsurabka.tit.pl/

 

CC BY-SA 3.0

 

 

Czytaj również

04.12.2017

Drużyna ITI. Szkoła Podstawowa w Lubeni

Szkoła Podstawowa w Lubeni Liczba uczestników: 120 Charakterystyka uczestników : Drużyna ITI : uczniowie I-VI- wiek 7-12 lat Opis inicjatywy: Realizując projekt przyjęliśmy zadania : odpowiedzialne zachowania w sieci naszych…