Materiały edukacyjne

Nauczyciele

Zachęcamy do skorzystania z materiałów edukacyjnych dot. bezpiecznego korzystania z internetu i reagowania na zagrożenia.

Film edukacyjny do wykorzystania podczas zajęć z uczniami i uczennicami:

Scenariusze zajęć do realizacji w klasach I-III, IV-VI, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wraz z materiałami uzupełniającymi.

Klasy I-III szkoły podstawowej

Klasy IV-VI szkoły podstawowej

Gimnazjum

Szkoła ponadgimnazjalna