Dobre praktyki

Drużyna ITI. Szkoła Podstawowa w Lubeni

04.12.2017

Szkoła Podstawowa w Lubeni

Liczba uczestników: 120

Charakterystyka uczestników :
Drużyna ITI : uczniowie I-VI- wiek 7-12 lat


Opis inicjatywy:

Realizując projekt przyjęliśmy zadania :

 1. odpowiedzialne zachowania w sieci naszych podopiecznych,
 2. efektywniejsze i świadome wykorzystanie narzędzi cyfrowych dla wspierania rozwoju ucznia przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa,
 3. budowanie świadomości i ograniczonego zaufania do innych użytkowników sieci,
 4. do projektu włączyliśmy całą społeczność uczniowską naszej szkoły, nauczycieli i rodziców
 5. powołaliśmy Drużynę ITI, która wspólnie z opiekunem realizuje przyjęte zadania
 6. przygotowaliśmy materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, wychowawcy opracowali scenariusze lekcji wychowawczych na temat bezpiecznych zachowań w sieci (korzystając z biblioteki Cybernauci.edu.pl- edukacja medialna-scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały).
 7. W szkole zorganizowano dzień bezpiecznego Internetu- pogadanki dla dwóch grup wiekowych: Świat realny a świat cyfrowy oraz przedstawienie szkolnej drużyny ITI promującej bezpieczne korzystanie z Internetu :https://splubenia.edupage.org/album/?
 8. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo dzieci tworząc zakładkę na naszej stronie: http://splubenia.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=146  
  pt. Bądź bezpieczny w sieci,
 9. dodaliśmy linki do ciekawych miejsc w Internecie dotyczących różnych dziedzin nauki, zadbaliśmy o wizerunek, nasi uczniowie mogli stworzyć własnego awatara, by używać go na dostępnych portalach: http://www.voki.com
 10. Ponadto pracując w projekcie eTwinning , przybliżono uczniom zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz mediów elektronicznych. Za podjęte działania otrzymaliśmy Europejską Odznakę Jakości : http://www.etwinning.pl/being-e-aware-feeling-e-safe
 11. Nasi uczniowie w ramach bezpieczeństwa w sieci obejrzeli film: http://www.dbajofejs.pl oraz uczestniczyli w warsztatach w bibliotece, gdzie mieli możliwość poznania:
  jak budować i dbać o swój wizerunek w sieci?,
  jak szukać by znaleźć?
  co to jest prawo autorskie?
 12. Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w konkursie fotograficznym pt: Bezpieczny wizerunek w sieci -zrób selfie z książką
 13. Podczas zajęć bibliotecznych uczą się pisać blogi na szkolnej stronie: http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-lubenia/
 14. Młodsi uczniowie realizują misję bezpieczny Internet na zajęciach świetlicowych w projekcie Mega misja- http://splubeniaszkolnastrona.pl

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • Na wspólnych spotkaniach zrealizowaliśmy warsztaty:
 • Bezpieczeństwo dziecka w sieci wyświetlając wcześniej przygotowany film pt.“Radykalni Rodzice”,
 • zaangażowaliśmy grupę rodziców do realizacji zadania – Szkoła Mocna Zgodą –mediacje rówieśnicze, o nowych zadaniach szkoły rodzice mogą poczytać w specjalnym kąciku dla rodzica i przyłączyć się do wszystkich akcji przeprowadzanych w szkole.
 • Zakładka dla rodzica na naszej stronie wciąż uzupełniana jest o nowe artykuły zamieszczane przez nauczycieli.

Efekty:

 • uczniowie znają jakie ryzyko może nieść za sobą nawiązywanie nowych kontaktów, jak radzić sobie i gdzie szukać pomocy,
 • jak dbać o własny wizerunek w sieci,
 • potrafią selektywnie określać przydatność informacji zawartych w sieci,
 • posiadają wiedzę na temat prawa autorskiego i znają pojęcie co to jest plagiat
 • Uczniowie dzięki wspólnej pracy całej społeczności szkolnej mają świadomość pozytywnych i negatywnych aspektów korzystania z Internetu, stawialiśmy na profilaktykę odróżniania dobra od zła, rozpoznawania zagrożeń i zgłaszania dorosłym o wszelkich niepokojących zjawiskach w sieci.

Materiały, które zostały wykorzystane:

Szkolenia internetowe dla nauczycieli: http://cyfrowobezpieczni.pl/


Relacja i szczegóły inicjatywy:

Autorka: Mariola Kulpińska
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ (kliknij)
Strona szkoły: https://splubenia.edupage.org/

 

CC BY-SA 3.0

Czytaj również