Dobre praktyki

Dzielimy się wiedzą. Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

01.12.2017

Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach


Liczba uczestników: 1000
Charakterystyka uczestników :

 • Wszystkie klasy I-III- 307 uczniów
 • Wszystkie klasy IV-VI 276 uczniów
 • Rodzice – ok 200

Opis inicjatywy:

Link do wymienianych poniżej załączników:
https://1drv.ms/f/s!Aid3ldfcwXq_ghSatWLLWxI4n5Kk

Działania promujące bezpieczne korzystanie z Internetu zostały zrealizowane w formie projektu szkolnego pt. ”Jesteśmy bezpieczni w sieci – dzielimy się wiedzą z innymi”. W naszej szkole od kilku lat wdrażany jest opracowany przez nas program edukacji dzieci i rodziców w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Program ten jest realizowany na wszystkich poziomach edukacji. (zał_1).

W ramach programu podejmowane są cykliczne działania, takie jak:

 1.  Uczniowie klas VI – opowiadanie związane z tematem: “Dzieci w sieci – co i w jaki sposób zagraża nam w internecie?” (zał_2)
 2. Porady dla rodziców: Co zrobić, by uchronić dziecko przed niebezpieczeństwem w sieci? – strona szkoły: http://www.sp35.tychy.edu.pl/ w zakładce Bezpieczna szkoła
 3. Udział w ogólnopolskim „Dniu Bezpiecznego Internetu” (zał_3)
 4. Konkurs: „Sieciaki z SP-35” (zał_3)
 5. Filmy związane z bezpieczeństwem w sieci “Lekcja bezpieczeństwa” i “Gdzie jest Mimi?” (zał_4)
 6. Uczniowie klas I-III – kreskówki z popularnej serii „Owce w sieci”
 7. Popularyzacja kursów e-learningowych– zajęcia w klasach IV-VI na platformie e- learningowej „Dziecko w sieci”: kursy e-learning (https://www.edu.fdds.pl/) zabezpieczenie szkolnego systemu komputerowego przed możliwością dostępu uczniów do niewłaściwych treści – „Opiekun Ucznia”

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

Wychodząc naprzeciw potrzebom reagowania na niebezpieczne zjawiska, cyberprzemoc, fonoholizm i uzależnienia od internetu, dokonano następujących działań:

 1. Na stronie internetowej szkoły (www.sp35.tychy.edu.pl w zakładce Bezpieczna szkoła – Bezpieczeństwo uczniów w internecie) umieszczono:
  • porady dla rodziców: „Co zrobić, by uchronić dziecko przed niebezpieczeństwem w sieci?”
  • linki do stron związanych z tematem Bezpieczeństwa w Internecie:
  – A ja, Netka polecam – Elementarz dla dzieci
  – Jestem Ajpi i polecam – Elementarz dla rodziców
  https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/quiz (zał. 19)
 2. W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono diagnozę czynników ryzyka wśród uczniów klas III-VI. Uzyskane wyniki przeanalizowano podczas narady pedagogicznej ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole. (Zał_17)
 3. Na podstawie wyników badań wprowadzono nowe przepisy do Regulaminu Szkolnego:
 • ustalenie powszechnego zakazu noszenia włączonego telefonu dla uczniów, procedury używania telefonu przez ucznia w szczególnych okolicznościach,
 • ustalenie warunkowej pisemnej zgody Dyrektora Szkoły na posiadanie telefonu w szkole przez ucznia.

4. W klasach przeprowadzono specjalne zebrania psychoedukacyjne dla rodziców, podczas których omawiano bezpośredni wpływ zagrożeń na dzieci oraz przypomniano wdrożone zmiany w Regulaminie Szkoły. – (sprawozdania z zebrań klasowych z rodzicami do wglądu w sekretariacie szkoły:

 •  „Zagrożenia wychowawcze a wychowanie cz. 1 – gry komputerowe”,  (50 rodziców – kl. 1)
 • „Zagrożenia wychowawcze a wychowanie cz. 2– gry komputerowe, (20 rodziców – kl. 1)
 • „Zagrożenia wychowawcze a wychowanie cz1 – cyberprzemoc, fonoholizm, uzależnienie od internetu”, r (50 rodziców – kl. 3)
 • „Zagrożenia wychowawcze a wychowanie cz1 i 2 – cyberprzemoc, fonoholizm, uzależnienie od internetu”, (80 rodziców- klasy V i VI )

Efekty:

 • Cała społeczność szkolna zwróciła uwagę na problem cyberprzemocy,
 • Zwiększyła się świadomość rodziców, że internet nie zawsze jest dla ich dzieci miejscem bezpiecznym.
 • Rodzice w większym stopniu interesują się jakością czasu spędzanego przy komputerze przez ich dzieci.
 • Uczniowie posiadają dużą wiedzę i umiejętności z zakresu cyberprzemocy,
 • Dzieci potrafią rozpoznać niebezpieczeństwa, potrafią właściwie reagować w przypadku zagrożeń i problemów wynikających z korzystania z internetu,
 • Wiedzą, że w sytuacji zagrożenia zawsze mogą zwrócić się o pomoc do nauczyciela.
 • Znają numer telefonu zaufania
 • Uczniowie wiedzą jak zadbać aby Facebooka był bardziej bezpiecznym miejscem.
 • Uczniowie zauważyli, że można spędzić czas w szkole bez korzystania z telefonu.
 • Dzieci chętniej ze sobą rozmawiają w czasie przerw.
 • Nauczyciele zgromadzili bogaty zasób materiałów edukacyjnych o bezpieczeństwie w sieci,
 • Od przyszłego roku szkolnego zwiększymy działania profilaktyczne uświadamiające całej społeczności szkolnej zasady korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych, opracujemy procedurę reagowania w szkole na zjawisko cyberprzemocy.

Materiały, które zostały wykorzystane


Relacja i szczegóły inicjatywy:

https://1drv.ms/f/s!Aid3ldfcwXq_ghSatWLLWxI4n5Kk


Autorka: Renata Grzejdak
Strona internetowa szkoły:  www.sp35.tychy.edu.pl
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ( kliknij)

 

 

CC BY-SA 3.0

Czytaj również

04.12.2017

Drużyna ITI. Szkoła Podstawowa w Lubeni

Szkoła Podstawowa w Lubeni Liczba uczestników: 120 Charakterystyka uczestników : Drużyna ITI : uczniowie I-VI- wiek 7-12 lat Opis inicjatywy: Realizując projekt przyjęliśmy zadania : odpowiedzialne zachowania w sieci naszych…