Dobre praktyki

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie

12.12.2017

Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie

Liczba uczestników:  120
Charakterystyka uczestników:
Wszyscy uczniowie klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej Sportowej.


Opis inicjatywy:

 1. Szkole Podstawowej Sportowej w Człuchowie zorganizowano
  I Szkolną Konferencję pt. „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Czyli jak mądrze korzystać z nowych technologii?” dla uczniów klas 4 – 6. Konferencja została podzielona na dwie części:
  I) Podczas pierwszej uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładów z zakresu cyberprzemocy i jej przeciwdziałaniu, zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń ze stałym dostępem do Internetu i możliwości jakie dają nam nowe technologie – wykłady zostały poprowadzone przez informatyka a także przez przedstawiciela policji, który przekazał informacje m. in. o konsekwencjach prawnych związanych z cyber – wykroczeniami.
  II) Druga, warsztatowa część konferencji, którą poprowadziła psycholog szkolna, przeznaczona była na zweryfikowanie zdobytej wiedzy . Efektem tej pracy były plakaty przedstawiające zasady bezpiecznego korzystania z nowych technologii, które zostały omówione przez uczniów a następnie trafiły na wystawę w korytarzu szkolnym.
 2. Profilaktyka dotycząca cyberuzależnień, cyberprzemocy oraz niebezpiecznych zachowań związanych z nowymi technologiami jest obecnie jednym z obszarów, któremu poświęca się szczególną uwagę w kontekście prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, dlatego również w naszej szkole jest to temat niezwykle ważny i bardzo często poruszany z młodzieżą nie tylko podczas konferencji ale również podczas prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego warsztatów z uczniami. Warsztaty przygotowywane i przeprowadzane były (i są) w oparciu o materiały edukacyjne dostępne na stronie www.cybernauci.edu.pl.
 3. Cieszymy się, że dzieci i młodzież Zespołu Szkół Sportowych wykazują się coraz większą świadomością nie tylko w zakresie rozpoznawania zagrożeń „w sieci” ale również reagowania na nie.

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:
W planie profilaktyki szkoły zostało zaplanowane spotkanie z rodzicami poświęcone dzieciom w świecie nowych technologii – umiejętności korzystania z nich, bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy itd.


Efekty:

 • Zwiększenie świadomości (dotyczącej cyberprzemocy) uczniów , którzy częściej i chętniej reagują na krzywdę wyrządzaną w sieci im samym lub ich znajomym – coraz częściej uczniowie zgłaszają takie sytuacje osobom dorosłym – rodzicom, nauczycielom, psychologowi szkolnemu.
 • Uczniowie chętniej i coraz bardziej kreatywnie wykorzystują nowe technologie podczas nauki i różnych projektów.

Materiały, które zostały wykorzystane:

 • Materiały ze strony Cybernautów: https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/podstawowa/
 • Komiksy zostały wykorzystane do grupowej pracy na warsztatach (omówienie problemu na ich podstawie)
 • Materiały dostępne na stronie: https://sieciaki.pl/. “Misja internet” – na podstawie filmików poznanie zasad bezpiecznego korzystania z internetu, zapoznanie się z zagrożeniami itp.
 • Prezentacje multimedialne wykorzystane podczas konferencji.

Relacja i szczegóły inicjatywy: https://www.dropbox.com/sh/dpg3ld2cd13dxm1/AADCMQ9mBJGTVPmQkBaBol_sa?dl=0


Autorka inicjatywy: Monika Grzelak
Strona internetowa szkoły: http://zss.czluchow.org.pl/
Opis inicjatywy w PDF: POBIERZ (kliknij)

Czytaj również