Dobre praktyki

Zespoły do dzieła!Gimnazjum im. Sługi Bożego Ks. Michała Rapacza w Tenczynie

14.12.2017

Gimnazjum im. Sługi Bożego Ks. Michała Rapacza w Tenczynie

Liczba uczestników: 96
Charakterystyka uczestników :

 • uczniowie klasy 6 i 7 szkoły podstawowej
 • uczniowie klasy 2 i 3 gimnazjum.

Opis inicjatywy:
Grupa uczniów z klasy III gimnazjum, pod kierunkiem nauczyciela informatyki, została zaangażowana do przeprowadzenia inicjatywy
w szkole. Uczniowie podzielili się na trzy zespoły:

 • Zespół pierwszy przygotował plakat o tytule „Bezpieczeństwo
  w sieci”, który był wizytówką całej akcji.
 • Zespół drugi przeprowadził ankietę na temat bezpieczeństwa w sieci w klasach VI i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Następnie dokonał analizy wyników tej ankiety. Wyniki te zostały również przedstawione wychowawcom klas biorących udział
  w akcji.
 • Zespół trzeci przygotował prezentację, która przedstawiała wyniki tej ankiety oraz zawierała rady i wskazówki, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Następnie wszystkie zespoły przedstawiły efekty swojej pracy każdej klasie, w której przeprowadzona była ankieta.
Jako podsumowanie akcji wychowawcy poszczególnych klas przeprowadzili lekcje wychowawcze o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:
Z myślą o rodzicach na stronie internetowej szkoły została zamieszczona informacja o prowadzonej inicjatywie oraz prezentacja przygotowana przez uczniów.


Efekty:

 • zwiększenie świadomości nt. zasad bezpiecznego korzystania z internetu;
 • zaangażowanie grupy uczniów z klasy III w realizację inicjatywy oraz ich
 • odpowiedzialne podejście do problemu;
 • rozwijanie umiejętności społecznych oraz pracy w grupie;
 • możliwość wymiany doświadczeń podczas lekcji wychowawczych pomiędzy
 • uczniami i nauczycielami nt. Internetu, logowania się, portali społecznościowych, pojawiających się problemów.

Materiały, które zostały wykorzystane

 • Ankieta nt. bezpieczeństwa w sieci :pobierz (kliknij)
 • Plakat;
 • Prezentacja wyników badań- pobierz (kliknij)
 • Materiały do lekcji wychowawczych z portalu Edukacja Medialna.

Relacja i szczegóły inicjatywy: http://www.gimten.edupage.org/


Autorka: Monika Żurek
Strona internetowa szkoły: http://www.gimten.edupage.org/
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ (kliknij)

 

CC BY-SA 3.0

Czytaj również