Dobre praktyki

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Koszalin

25.05.2018

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Koszalin

Liczba uczestników: 90
Charakterystyka uczestników:  20 nauczycieli, 23 rodziców i 47 uczniów


Opis inicjatywy:

Inicjatywa stworzona w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu .

  • kcja przeprowadzona na terenie placówki szkolnej z udziałem nauczycieli, rodziców i młodzieży.
  • Na godzinach wychowawczych w ramach szkolnego konkursu młodzież wraz z wychowawcami miała do stworzenia m.in. plakat, prospekt, gazetkę ect. nawołujący do bezpiecznego korzystania z Internetu. Prace zostały wystawione na holu szkolnym, na którym stworzono punkt informacyjny,gdzie można było zaznajomić się z hasłami związanymi z siecią, bezpieczną jej obsługą.
  • Rodzice z naklejkami na piersi wraz z nauczycielami uczestniczyli w pogadance dotyczącej korzystania z Internetu, młodzież szkoliła siebie nawzajem korzystając z materiałów stworzonych przez siebie oraz ze stron Internetowych.

Nauczyciele uczestniczyli w klasowych tworzeniach plakatów, gazetek, prospektów. Dzielili się swoją wiedzą i czerpali od młodzieży wiedzę na godzinach wychowawczych. Uczestniczyli w pogadankach dotyczących korzystania z BI.


Zaangażowanie rodziców:
Rodzice w dniu BI tj 6 lutego uczestniczyli w pogadankach w których wymieniali się spostrzeżeniami i dobrymi praktykami. Każdy rodzic wychodząc ze szkoły miał naklejkę, prospekt i wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.


Efekty:

  • Stworzono koło zainteresowań: Cyber na którym młodzież poznaje, uczy się i wspólnie dzieli nowymi technologiami. Omawia niebezpieczeństwa czyhające w sieci i szkoli siebie nawzajem.
  • Efektem jest także wyczyszczenie przez młodzież swoich profili społecznościowych i większa świadomość przeszkolonego społeczeństwa na temat BI.

Materiały, które zostały wykorzystane:

i wszystko co dostępne na ten temat na Youtube


Relacja i szczegóły inicjatywy:
http://zs8.koszalin.pl/2018/02/21/cybernauci/


Autorka:  Alicja Wolańska
Strona internetowa szkoły:
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

Czytaj również

25.05.2018

Pozytywne emotikony! Szkoła Podstawowa w Sępopolu

Szkoła Podstawowa w Sępopolu Liczba uczestników: 400 Charakterystyka uczestników: Uczniowie klas I-VII, grup przedszkolnych oraz ich rodzice. To grupa, która w znacznym stopniu korzysta z technologii informacyjno - komunikacyjnych jednak…
25.05.2018

Mistrzowie kodowania w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie

Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie Liczba uczestników:  200 Charakterystyka uczestników: W skład ZSM w Krośnie wchodzą uczniowie sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (szkoła podstawowa) oraz sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej…