Dobre praktyki

Pozytywne emotikony! Szkoła Podstawowa w Sępopolu

25.05.2018

Szkoła Podstawowa w Sępopolu

Liczba uczestników: 400
Charakterystyka uczestników:

Uczniowie klas I-VII, grup przedszkolnych oraz ich rodzice. To grupa, która w znacznym stopniu korzysta z technologii informacyjno – komunikacyjnych jednak nie zawsze ma świadomość niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem z multimediów. W tej grupie odnotowywano przypadki cyberprzemocy.

Opis inicjatywy:
W naszej szkole opracowano szkolny projekt związany z kształtowaniem bezpiecznych zachowań uczniów w sieci pod hasłem „Pozytywne emotikony”– Bądź silny bez hejtu i daj siłę innym!

Celem projektu było:

 • zwrócenie uwagi uczniów i rodziców na kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz reagowania na przejawy cyberprzemocy
 • kształtowanie postaw odpowiedzialnych
 • wskazywanie miejsc i form pomocy w sytuacji zetknięcia się z zagrożeniem w sieci. Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie wraz z rodzicami.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację byli wychowawcy, nauczyciele informatyki, nauczyciele j. polskiego, pedagog, opiekunowie SU i Szkolnego Koła Wolontariatu. Projekt realizowano od 18.01 do 08.02.2018r.

Zadania jakie zrealizowaliśmy to:

 • Rozpoczęliśmy od spotkań z rodzicami:
 • W najmłodszej grupie wiekowej spotkanie pt: „Komputer mój przyjaciel. Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem od multimediów?” poprowadziła pani psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bartoszycach.
 • Wychowawcy kl. IV- VII przeprowadzili z rodzicami spotkanie pt:„Internet bez przesady- czyli jak zapobiegać nadmiernemu korzystaniu z internetu przez dzieci i młodzież”.
 • 5.02.2018r. w klasach wychowawcy przeprowadzili zajęcia dotyczące cyberbezpieczeństwa.
 • Na zajęciach języka polskiego w każdej klasie tworzono fraszki i rymowanki nt. bezpieczeństwa w sieci i reagowania na przejawy cyberprzemocy. Z każdej klasy powstał jeden plakat z najciekawszymi wierszykami.
 • W dniu Bezpiecznego Internetu odbył się Mini happening „Jesteśmy silni bez hejtu i dajemy siłę innym!” Powstały rzeźby grupowe w kształcie pozytywnych emotków. Na zwycięzców czekały ciasteczka w kształcie emotikonów.
 • Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa uczestnicząc zw zajęciach profilaktyczno- wychowawczych.
 • Na zajęciach informatyki przypomnieli sobie 5 zasad bezpieczeństwa w mediach społecznościowych.
 • Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu upiekli ciasteczka w kształcie pozytywnych emotikonów.
 • Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w tworzenie rzeźby grupowej w kształcie pozytywnego emotikona w czasie Mini Happeningu.

Zaangażowanie rodziców:

 1. Uczestniczyli w spotkaniach edukacyjno- informacyjnych:
 2. Rodzice najmłodszej grupy wiekowej uczestniczyli w spotkaniu pt: „Komputer mój przyjaciel. Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem od multimediów?”
 3. Rodzice kl. IV- VII w prelekcji pt” „Internet bez przesady- czyli jak zapobiegać nadmiernemu korzystaniu z internetu przez dzieci i młodzież.” – prezentacja i scenariusz oraz ulotki „Stop cyberprzemocy”

Efekty:

 • Rodzice i uczniowie są bardziej świadomi w kwestii ochrony przed niebezpiecznym korzystaniem z multimediów. Wiedzą gdzie i jakiej pomocy mogą oczekiwać w kwestii cyberbezpieczeństwa.
 • Uczniowie poprzez zabawę mogli poznać jakie są rodzaje i przejawy cyberbezpieczeństwa.
 • Na korytarzach wyeksponowano plakaty z wierszykami/rymowankami przygotowanymi przez uczniów.
 • Integracja w obrębie grup wiekowych. Wskazanie na pozytywne strony multimediów.

Materiały, które zostały wykorzystane:


Relacja i szczegóły inicjatywy:

https://photos.google.com/share/AF1QipNTUXzeVBT6ExrdPgmuRGj8HGDUMPFBCej3YEGLOZatmvLKckk4wMYudXZIg-wL3w?key=VFdTRkxsaXRhb3lOWTNnc1dsZlFhaXprN0EtZ1RR


Autorka: Krystyna Stankiewicz
Strona internetowa szkoły: http://zspsepopol.pl/
Pobierz opis inicjatywy w PDF : POBIERZ

Czytaj również

25.05.2018

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Koszalin

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Koszalin Liczba uczestników: 90 Charakterystyka uczestników:  20 nauczycieli, 23 rodziców i 47 uczniów Opis inicjatywy: Inicjatywa stworzona w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu . kcja przeprowadzona…