Dobre praktyki

Zajęcia w językach obcych, teatrzyk i autorskie scenki – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wilkowie-Osiedlu

25.10.2018

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wilkowie-Osiedlu

Liczba uczestników: 180


Charakterystyka uczestników: Uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej oraz klas II-III gimnazjum


Opis inicjatywy:
Uczniowie zostali zaangażowanie w następujące inicjatywy:
→ ankieta „Diagnoza kompetencji uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych”,
→ projekty edukacyjne „Cyberprzemoc” w języku angielskim oraz „Telewizja czy Internet? – niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu” w języku niemieckim,
→ przygotowanie prezentacji multimedialnych pt. „Jestem bezpieczny w Internecie”,
→ wykonanie i rozprowadzenie plakatów oraz gazetki ściennej Bezpieczeństwo w Internecie,
→ przygotowanie przedstawienia teatralnego dotyczącego bezpiecznych zachowań w Internecie oraz wykonanie scenografii do niego,
nagranie filmików, w których uczniowie odegrali wymyślone przez siebie scenki sytuacyjne związane z niebezpieczeństwem nierozsądnego korzystania z Internetu,
prelekcje i pogadanki z policjantami o cyberbezpieczeństwie,
konkursy plastyczne „Jesteśmy bezpieczni w Sieci”, „Szanujemy się w Sieci”,
stworzenie wierszyków i komiksów dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu,
→ zajęcia z wychowawcami.


Zaangażowanie rodziców:
→ udział w lekcji otwartej „Bezpieczeństwo Internetu”,
→ pomoc przy organizacji przedstawienia szkolnego,
→ otrzymali ulotki oraz skierowano do nich informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa na stronie internetowej szkoły.


Efekty:
Społeczność szkolna – zarówno uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie jak i nauczyciele/pracownicy – ma większą świadomość i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w sieci i reagowania na zagrożenia. Znają prawa i obowiązki obowiązujące w Internecie. Uczniowie są odpowiedzialni w podejmowaniu decyzji, w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu zwracają się o pomoc do dorosłych, a rodzice/prawni opiekunowie wiedzą jak pomóc swoim dzieciom i podopiecznym.


Materiały:
Większość materiałów nauczyciele tworzyli sami.
Przedstawienie teatralne na podstawie: http://sp18zabrze.edu.pl/pdf/bezpinternet_sztuka.pdf
Informacje z jakich korzystaliśmy, korzystali uczniowie i korzystali rodzice: https://sieciaki.pl/,
https://www.spidersweb.pl/2015/05/bezpieczny-internet-dla-dzieci.html, http://www.helpline.org.pl/, https://fdds.pl/,
https://www.saferinternet.pl/menu/projekty/projekty-edukacyjne/dzien%20-%20bezpiecznego-internetu.html,
http://sp.wilkow-osiedle.pl/pliki/Cyberbezpiecze%C5%84stwo.pdf 


Relacja i szczegóły inicjatywy:

http://sp.wilkow-osiedle.pl/foto-gallery/rok-szkolny-2017-2018/bezpieczny-internet-przedstawienie.html


Autorka: Łucja Kaczmarek


Strona internetowa szkoły: http://sp.wilkow-osiedle.pl/f


Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj również