Dobre praktyki

Czy smartfon może być przyjacielem? – Szkoła Podstawowa nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu

25.10.2018

Szkoła Podstawowa nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu

Liczba uczestników: 100


Charakterystyka uczestników:  Uczniowie klas 2 i 3 gimnazjum – 14-15 lat.


Opis inicjatywy:
“Tydzień profilaktyki uzależnień” to szereg działań pokazujących uczniom, rodzicom oraz innym osobom oblicza współczesnych zagrożeń czekających praktycznie, na każdego z nas. Obok zagrożeń ze strony narkotyków, dopalaczy są zagrożenia ze strony TIK. Stąd jeden dzień w takim tygodniu, poświęcony jest temu tematowi. Celem jest uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie stwarza uzależnienie się od smartfona:
a) możliwość manipulacji poprzez przekazywanie fałszywej informacji;
b) brak ćwiczenia podstawowych umiejętności potrzebnych w życiu codziennym: smartfon za mnie liczy, znajduje drogę do celu, rozwiąże zadanie, bez smartfona sobie nie poradzę;
c) wzbudzanie negatywnych emocji np. poczucia odtrącenia przez grupę znajomych: nikt do mnie ostatnio nie napisał, jestem odrzucony;
d) zjadacz wolnego czasu.
e) źródło wszelakiej wiedzy.
Metody pracy:
– praca indywidualna;
– pogadanka;
– burza mózgów;
– karta pracy.

Środki dydaktyczne:
– karta pracy;
– quiz.

1. Nauczyciel w formie quizu dla uczniów uświadamia im, ile czasu poświęcane jest na korzystanie z TIK np. “Przeciętny czas spędzony przez użytkownika na YouTube to 25 minut. Użytkownicy odwiedzają portal średnio 14 razy miesięcznie”.

2. Zadanie dla uczniów – wypełnienie karty pracy “Zegar”. Nauczyciel prosi uczestników zajęć, by na podstawie wcześniejszych odpowiedzi podliczyli łączny dzienny czas korzystania z sieci.

3. Uczniowie podsumowują swoje prace – udzielają odpowiedzi „Czy smartfon: może być przyjacielem?”

Zaangażowanie rodziców:
Rodzice mogli wziąć udział w przedstawieniu, dodatkowo wychowawcy klas poproszeni zostali aby przedstawili rodzicom wyniki z przeprowadzonych na lekcji kart pracy ” Zegar” / wymiary czasu poświęcone na wybrane etapy dnia z życia ucznia w tym czas na korzystanie z urządzeń mobilnych.


Efekty inicjatywy:
Zaangażowanie dużej liczby uczniów z zadania ” Tygodnia profilaktyki uzależnień”. Zobrazowanie – wizualizacja czasu spędzanego na korzystaniu z Internetu oraz urządzeń mobilnych. Uświadomienie rodzicom, nauczycielom faktu, że każdy z nas również jest w pewnym stopniu uzależniony od smartfonów.


Materiały:
Materiały ogólnodostępne w sieci. Materiały programu “Cybernauci”.


Szczegóły inicjatywy i relacja: https://sp21bytom.edupage.org/


Autorka: Dorota Poloczek
Strona internetowa szkoły: https://sp21bytom.edupage.org/

Pobierz opis inicjatywy w wersji PDF: POBIERZ

 

 

 

Czytaj również