Dobre praktyki

Uczniowie w roli nauczycieli i zabawa z kodami QR – Szkoła Podstawowa w Kielnie

29.10.2018

Szkoła Podstawowa w Kielnie

Liczba uczestników: 300


Charakterystyka uczestników:
Klasy V-VII – 11-13 lat; klasy II – III gim – 14-15 lat. Ponadto klasy młodsze biorące udział w warsztatach prowadzonych przez starszych uczniów.


Opis inicjatywy:
W ubiegłym roku szkolnym zrealizowaliśmy w szkole kilka inicjatyw związanych z bezpieczeństwem w sieci:
1. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu umieszczono w różnych częściach szkoły kody QR dla uczniów, które zawierały różnego typu treści dotyczące bezpieczeństwa w sieci; wychowawcy otrzymali ode mnie scenariusze na godziny wychowawcze, kilka osób wykonało także gazetki informacyjne;
2. zrealizowano 2 projekty gimnazjalne – „Jak praktycznie zastosować technologię informacyjną”, dotyczący praktycznego zastosowania IT w różnych dziedzinach życia, takich jak np. medycyna, wojsko, itp., w ramach którego uczniowie przygotowali prezentacje na temat użytkowania technologii do różnych celów, a także odbyły się zajęcia z programowania robotów, obsługi drukarki 3D, nauka montażu materiałów audiowizualnych. Projekt zakładał propagowanie wśród młodzieży dobrych wzorców wykorzystania technologii informacyjnej.
Drugi – „Życie online – jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznościowych” dotyczył użytkowania portali i sieci społecznych. W jego ramach uczniowie przygotowali i zrealizowali warsztaty profilaktyczne dla klas I szkoły podstawowej, a także przeprowadzili sondę uliczną dotyczącą wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, która posłużyła im następnie do przygotowania końcowej prezentacji projektu.


Zaangażowanie rodziców:
Rodzice zostali zaproszeni do udziału w sondażu, a także wzięciu udziału w warsztatach.


Efekty inicjatywy:
Dzięki projektom uczniowie nabyli więcej umiejętności praktycznych, tak związanych z użytkowaniem IT jak i umiejętności planowania pracy, współpracy. Zwiększyła się świadomość młodzieży oraz jej rodziców.


Wykorzystane materiały:
https://padlet.com/maciej_danieluk/oi5s27zbjhme
https://sieciaki.pl/
https://www.qr-online.pl/
http://mistrzowiekodowania.samsung.pl/
https://cybernauci.edu.pl/
https://www.saferinternet.pl/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/twoje-bezpieczenstwo-w-internecie/


Autorka: Agata Hejmowska


Strona internetowa szkoły: http://spkielno.pl/


Pobierz opis relacji w wersji PDF: POBIERZ

 

Czytaj również