Dobre praktyki

Quiz, konkurs i Bezpieczne Zasady – Szkoła Podstawowa w Świerzawie

19.12.2018

Szkoła Podstawowa w Świerzawie

Liczba uczestników: 200


Charakterystyka uczestników: 11 lat – 4 klasa, 12 lat – 5 klasa, 13 lat – 6 klasa, 14 lat – VII klasa, 15 lat – VIII klasa


Opis inicjatywy: Stworzenie:
a) w serwisie KAHOOT.IT quizów na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
b) Bezpiecznych Zasad, których przestrzeganie zminimalizuje internetowe zagrożenia:
c) prezentacji na temat bezpieczeństwa w Sieci
d) gazetki szkolnej informującej uczniów o zagrożeniach w Sieci,
e) strony internetowej o tematyce zagrożeń w Internecie –
www.bezpiecznyinternet.net.pl,
f) przeprowadzenie powiatowego konkursu dla uczniów na plakat promujący bezpieczeństwo w Sieci pod nazwą „Bezpieczni w Sieci”,
g) poinformowanie społeczności lokalnej o przeprowadzanym konkursie – współpraca z Gazetą Złotoryjską – portalem www.zlotoryjska.pl

Szczegółowe sprawozdanie: http://www.spswierzawa.pl/pobierz/18-19/spswierzawa.pdf


Zaangażowanie rodziców: Rodzice naszych uczniów otrzymali ulotki (Bezpieczne Zasady), wzięli udział w prezentacji dla rodziców, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Świerzawie w dniu w dniu 13 listopada 2018, otrzymali wiedzę o nowej stronie internetowej (www.bezpiecznyinternet.net.pl), na której prezentowane są treści związane z bezpieczeństwem w Sieci.


Efekty inicjatywy: Uczniowie naszej szkoły zaznajomieni zostali z niebezpieczeństwami i zagrożeniami czekającymi na nich w Internecie. Poprzez udział w projekcie, tworzenie quizów, prezentacji, ulotek, Bezpiecznych Zasad oraz utrwalili wiedzę na temat tych zagrożeń i poznali sposoby na ich unikanie.


Materiały, które zostały wykorzystane:

www.cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/podstawowa/
www.wikipedia.pl


Relacja i szczegóły inicjatywy:

Bezpieczne Zasady: http://www.spswierzawa.pl/gify/2018-19/CYB18/bezpieczne%20zasady.jpg

Prezentacja na temat bezpieczeństwa w Internecie:

http://www.spswierzawa.pl/pobierz/18-19/Bezpiecznissieci-zasady.jpg 

Strona internetowa: www.bezpiecznyinternet.net.pl
Quiz: https://play.kahoot.it/#/k/9a70069a-be91-4bd4-8ff0-6bf30c15b00b


Autor: Adrian Maćków


Strona internetowa szkoły: http://www.spswierzawa.pl


Pobierz opis inicjatywy w wersji PDF: POBIERZ

 

 

 

Czytaj również