Dobre praktyki

Debata oksfordzka, akcja ulotkowa i scenki teatralne w Technikum nr 10 we Wrocławiu

19.12.2018

Technikum nr 10 we Wrocławiu

Liczba uczestników: 728


Charakterystyka uczestników: Uczniowie klas I – IV technikum o specjalności informatyka, elektronika, mechatronika, mieszkający w dużym mieście. W 95% to młodzież męska mieszkająca w większości we Wrocławiu, reprezentująca różne środowiska rodzinne. Wszyscy korzystają z zasobów Internetu w domu i w szkole.

Opis inicjatywy: Kampania hejt-stop! Co roku podejmujemy działania związanie z bezpiecznym korzystaniem z Internetu i technologii informacyjno – komunikacyjnych. W działania te zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Są to m.in.: warsztaty dla uczniów dotyczące powyższego tematu (działania wychowawców), spotkania dla rodziców (funkcjonariusz Straży Miejskiej), szkolenia dla nauczycieli, współpraca ze Stowarzyszeniem KARAN, cykl artykułów w gazetce szkolnej, propagowanie kultury słowa oraz kształtowanie odpowiedzialności za język ojczysty w ramach kampanii szkolnej “Przeciwko wulgaryzacji języka”, obchody Dnia Bezpiecznego Internetu – konkurs plastyczny i ekspozycja prac. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła wzięła udział w projekcie Cybernauci. Zorganizowano warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Ponadto przeprowadziliśmy akcję ulotkową (ulotki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie przygotowali uczniowie na lekcjach informatyki). Na stronie szkoły zamieszczono link o nazwie Netykieta, w którym można znaleźć linki do stron, na których są informacje o bezpiecznym przeglądaniu Internetu i sposobach zabezpieczenia swoich danych osobowych. Zorganizowana została również debata oksfordzka, w której postawiono tezę “Hejt jest niebezpiecznym zjawiskiem społecznym”. Każda klasa wzywała na pojedynek kolejną klasę. Debata finałowa odbyła się z udziałem p. dyrektor i z wręczeniem nagród. Klasy przygotowały scenki teatralne dotyczące powyższego tematu podsumowujące projekt. Działania objęły również Turniej piłki halowej pod hasłem “Wulgaryzmom mówimy NIE”.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę: Rodzice zostali zaproszeni do udziału w działaniach przez dyrekcję szkoły, pedagoga, wychowawców i nauczycieli.


Efekty: Młodzież zyskała świadomość skali zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Podjęte działania rozbudziły ich aktywność i chęć podejmowania nowych inicjatyw.


Materiały, które zostały wykorzystane: Link o nazwie Netykieta na stronie www.ezn.edu.pl, ulotki wykonane przez uczniów, relacja na stronie szkoły.


Autorka: Małgorzata Turkosz


Strona szkoły: www.ezn.edu.pl


Pobierz relację w PDF: POBIERZ

Czytaj również