Najnowsze informacje o projekcie

🏆 Wyniki III Konkursu Cybernautów

07.05.2018

W ramach III Konkursu Cybernautów w szkołach: odbywały się spektakle, pokazy filmów,  warsztaty dla dzieci, rodziców i seniorów, konferencje dla całej społeczności lokalnej, konkursy plastyczne i literackie, a nawet wspólne pieczenie ciastek! Powstawały plakaty, komiksy, gazetki szkolne i ulotki oraz wiele innych bardzo ciekawych działań. Spośród przesłanych zgłoszeń komisja wyłoniła trzech laureatów.

Oto nasi laureaci:

 

🏆  Szkoła Podstawowa nr 8 im.  4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu,

 

🏆 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi,

 

🏆 Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie.

 

Przy wyborze laureatów Komisja nie uwzględniała poziomu edukacyjnego szkoły. Podczas oceny Jury brało pod uwagę: oryginalność inicjatywy, zaangażowanie różnych grup społeczności szkolnej oraz jakość i estetykę zgłoszonej relacji.

Co dalej?

 

  • Z laureatami skontaktujemy się bezpośrednio w celu przekazania nagród.
  • Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie oraz koordynatorzy i koordynatorki działań konkursowych otrzymają elektroniczne zaświadczenia o udziale w konkursie. Zaświadczenia prześlemy drogą mailową.
  • W ramach Konkursu tworzymy bazę  Dobrych Praktyk. W tym celu skontaktujemy się z wybranymi szkołami, aby poznać szczegóły działań, jakie miały miejsce w Waszych placówkach. Chcemy, by wszystkie szkoły miały szansę zainspirować się Waszymi działaniami!:)
🌺Gratulujemy wszystkim uczestnikom i cieszymy się, że temat bezpieczeństwa w sieci i reagowania na zagrożenia jest dla Was ważny.

 


Konkurs  jest realizowany w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” finansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej

Czytaj również

24.04.2018

Konkurs Cybernautów – trwają obrady jury

Bardzo się cieszymy, że tak wiele szkół kontynuowało temat edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia w sieci, angażując swoją społeczność szkolną. Cieszymy się, że temat bezpieczeństwa w sieci jest dla Was…