Dobre praktyki

Wirusy, Hakerzy i Androidy, Bezpieczeństwo w sieci i inne w Szkole Podstawowej nr 7 Szkole Sportowej z Lubinie

25.05.2018

Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Sportowa w Lubinie

Liczba uczestników: 100
Charakterystyka uczestników: uczniowie klas 4-7 Szkoły Podstawowej


Opis inicjatywy:

 1.  Uczniowie gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego z informatyki „Bezpieczeństwo w sieci” przygotowali prezentację multimedialną oraz przeprowadzili prelekcję w klasach 4 -6 SP. Celem projektu było uświadomienie uczniom negatywnych konsekwencji związanych z niewłaściwym korzystaniem z zasobów Internetu.
 2. Pokaz mody: „Wirusy, Hakerzy i Androidy” Uczniowie klas 4 i 5 SP zamienili się w postacie ze świata wirtualnego. Zaprezentowanymi strojami zwrócili uwagę wszystkim uczniom na problemy związane z zagrożeniami, jakie mogą napotkać podczas surfowania po sieci. Była to wesoła i pouczająca lekcja informatyki. http://www.zsslubin.pl/wirusy-hakerzy-i-androidy-czyli-ciag-dalszy-projektu-cybernauci/
 3.  ”Bezpieczny Internet w twórczości uczniów”. Uczniowie klas 4 i 5 pod okiem nauczycieli informatyki i plastyki przystąpili do pracy i stworzyli pomysłowe prace plastyczne w różnorodnych ciekawych technikach plastycznych. Plakaty przestrzegają przed zagrożeniami i uczą zasad prawidłowego korzystania z Internetu. Dzieci wykonały min. „Księgę niebezpieczeństw w sieci” oraz „Kodeks bezpiecznego korzystania z Internetu”. Prace uczniów zostały zaprezentowane na gazetkach w salach komputerowych oraz na tablicach szkolnych.
  http://www.zsslubin.pl/bezpieczny-internet-w-tworczosci-uczniow/
 4. Konkurs “Cybernauci” dla uczniów klas 4-6 SP. Uczniowie w grupach
  dwuosobowych odpowiadali na pytania związane z cyberprzemocą i bezpieczeństwem w sieci. http://www.zsslubin.pl/konkurs-cybernauci/
 5.  Konkurs „Cyberprzemoc” dla klas 7 SP. Uczniowie oglądali film o cyberprzemocy. Następnie na każdym z sześciu stanowisk były przygotowane trzy pytania związane z cyberprzemocą. Uczestnicy przechodzili od stanowiska nr1 do stanowiska nr6. Gdy uczeń odpowiedział na pytania, osoba czuwająca nad przebiegiem przy danym stanowisku, przekazywała odpowiedzi do komisji sprawdzającej, która na bieżąco sprawdzała odpowiedzi. Wyniki umieszczano na legitymacji uczestnika. http://www.zsslubin.pl/konkurs-cyberprzemoc/
 6.  Uczniowie uczestniczyli konkursach, wykonywali prace plastyczne oraz zaprojektowali i zaprezentowali stroje związane ze światem wirtualnym.
 7.  Nauczyciele przygotowywali oraz sprawowali opiekę nad realizacją poszczególnych inicjatyw.

Zaangażowanie rodziców:
Rodzice pomagali uczniom stworzyć wirtualne stroje.


Materiały, które zostały wykorzystane:

Praca własna nauczycieli i uczniów, którzy wykorzystali ogólnodostępne informacje na stronach Internetu.


Relacja i szczegóły inicjatywy: 


Autor: Gerard Bawarczyk
Strona internetowa szkoły: www.zsslubin.pl

Pobierz opis inicjatywy w PDF:POBIERZ

 

Czytaj również