Dobre praktyki

Bezpieczni w sieci! Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ślęzakach

25.05.2018

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Ślęzakach

Liczba uczestników: 65
Charakterystyka uczestników: W akcji udział wzięli przede wszystkim uczniowie należący do kółka filmowego – 5 osób, które to pod kontrolą opiekuna zrobiły prezentację oraz zebrały informację na temat działań, jakie podjęła szkoła w ramach akcji „Bezpieczni w sieci”. Pozostałe osoby, to uczestnicy zajęć obowiązkowych i dodatkowych, które pracują na ww platformach. Są to uczniowie z klas IV-VII.


Opis inicjatywy: 

1. Kolejnym naszym działaniem w ramach propagowania bezpiecznego korzystania z sieci jest pokazanie, że technologie informacyjne – Internet to źródło wiedzy i rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie z koła filmowego pod kierownictwem p. D. Boczuli przygotowali w sposób innowacyjny prezentację w programie Prezzi pokazującą, z jakich źródeł informacji internetowych korzystamy na zajęciach obowiązkowych oraz dodatkowych. Zostały pokazane platformy, strony, które są niezbędne w rozwijaniu pasji uczniów. Prezentacja ta została przedstawiona rodzicom w celu pokazania, że komputer, telefon, tablet to nie tylko „złodzieje czasu”, ale również cenne źródło wiedzy i ciekawostek. Z przedstawionych platform, stron korzystamy z uczniami na lekcjach. Realizujemy też projekt unijny pod nazwą TIK, w ramach którego pracujemy z uczniami na różnych platformach edukacyjnych. Oprócz prezentacji, która została upubliczniona, na stronie szkolnej zrobiliśmy w Wordzie zestawienie naszych przedsięwzięć w tym roku szkolnym na temat oddziaływań, jakie podjęła szkoła , a dotyczących cyberprzemocy.
2. Uczniowie w grupach 6-cioosobowych uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się od października, a mają na celu przedstawienie uczniom technologii informacji komunikacyjnych i ich wykorzystanie w życiu codziennym do pracy i nauki dydaktyczno-wychowawczej.
3. Nauczyciele prowadząc zajęcia dodatkowe przygotowują się precyzyjnie do pracy z dziećmi przekazując wiedzę przyrodniczo-matematyczną i wiedzę o językach obcych w sposób atrakcyjny, korzystając na każdych lekcjach z technologii informacyjnych. Powołanych zostało 8 grup uczniowskich, ale zainteresowanie uczniów siecią było tak duże, że nauczyciele przyjęli dodatkowo osoby chętne. Nauczyciele pracują w grupach raz w tygodniu po 2 godziny. Wychowawcy zaś na wywiadówce zapoznali rodziców z działaniami szkoły w ramach korzystania ze źródeł informacji komunikacyjnej.


Zaangażowanie rodziców:

 • Rodzice wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo dzieci w przedsięwzięciu szkoły, by pokazać dzieciom pozytywne aspekty korzystania z Internetu. Mają możliwość obejrzenia na stronie szkolnej wszystkich dotychczasowych akcji, związanych z bezpiecznym Internetem.
 • Na spotkaniach z wychowawcami rodzice zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez dzieci, a promującą przydatne strony w nauce dziecka.

Efekty:

 • największym efektem inicjatywy jest to, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach
 • poznały pożyteczne sposoby korzystania z multimediów
  wiedzą, że komputer, telefon, tablet to też cenne źródło wiedzy
 • potrafią korzystać z różnorodnych platform edukacyjnych niezbędnych w codziennej nauce
 • potrafią bawić się multimediami w znaczeniu pozytywnym,
  wiedzą, że to cenne źródło komunikacji
 • umieją pracować w różnych programach, robić innowacyjne prezentacje, dzielić się wiedzą on-line

Materiały, które zostały wykorzystane:

Nasza szkoła posiada dobrą bazę informatyczną, multimedia: komputery w każdej klasie, tablice multimedialne, tablety dla uczniów, komputery dla uczniów, z których uczniowie korzystają na lekcjach. To na tym sprzęcie uczniowie przygotowali prezentowane informacje.

Linki:


Autorki: Danuta Boczula, Agata Stawiarska
Strona szkoły: http://www.zspslezaki.pl/
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

Czytaj również