Dobre praktyki

Bezpiecznie w cyberprzestrzeni według Szkoły Podstawowej w Kamionce

25.05.2018

Szkoła Podstawowa w Kamionce

Liczba uczestników: 207
Charakterystyka uczestników:
*uczniowie klas IV – VII SP (9 – 13 lat)
* nauczyciele i pracownicy szkoły
* 1 rodzic


Opis inicjatywy: 

Od początku roku szkolnego 2017/2018 podjęliśmy szereg działań w zakresie cyberbezpieczeństwa:

 1. Liczne zajęcia z wychowawcą i lekcje informatyki z zakresu cyberprzemocy oraz zachowania bezpieczeństwa w sieci, w tym zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
 2. Zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego na temat bezpieczeństwa w Internecie i zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania sieci.
  Udział uczniów klasy: V, VI i VII SP oraz II G, nauczycieli i rodziców w warsztatach i szkoleniu prowadzonych przez przeszkolonego trenera ds cyberbezpieczeństwa.
 3. Spektakl profilaktyczny pt. “Bezpiecznie w cyberprzestrzeni” przygotowany i zaprezentowany przez uczniów klasy VI szkoły podstawowej. www.edukacja.edux.pl/p-23101-bezpieczny-internet-scenariusz-przedstawienia.php
 4. Na zakończenie spektaklu – prezentacja multimedialna dotycząca Netykiety, czyli zasad bezpiecznego zachowania się w Internecie.
 5.  W czasie spektaklu zaprezentowano dwie piosenki w wykonaniu uczniów klasy VI. Teksty piosenek autorstwa pani wychowawczyni klasy VI, która również włączyła się w realizację akcji.
 6. W ramach spektaklu – gazetka tematyczna pt. “Bezpiecznie w cyberprzestrzeni”.
 7. Ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu bezpieczeństwa w Internecie.
 8. Debata dotycząca właściwego korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły.
 9. Uczniowie z klasy VI SP, pod kierunkiem pani wychowawczyni i pani pedagog, została zaangażowana do przedstawienia spektaklu profilaktycznego pt. “Bezpiecznie w cyberprzestrzeni”. Grupa uczniów zaangażowała się w pracę aktorską, część natomiast w przygotowanie dekoracji i gazetki oraz oprawę muzyczną i zaproszenia dla gości.
 10.  Pani wychowawczyni klasy VI b wspólnie z panią pedagog zajęły się oprawą i przygotowaniem spektaklu “Bezpiecznie w cyberprzestrzeni”. Wychowawca jest autorem tekstów piosenek, które zaśpiewane były przez uczniów na melodię “My cyganie” oraz “Życie to są chwile”. Muzyka – karaoke pochodzi ze strony internetowej youtube.pl. Dyrekcja szkoły oraz wszyscy wychowawcy klas IV – VII i nauczyciele byli obserwatorami przedstawienia. https://www.youtube.com/watch?v=_x4SfgPk0dk https://www.youtube.co/watch?v=SnN_79h-6MA

Zaangażowanie rodziców:
Rodzice brali udział w szkoleniu prowadzonym przez przeszkolonego trenera ds cyberbezpieczeństwa. 1 rodzic wspólnie z dzieckiem przygotował prezentację multimedialną – Netykieta, czyli zasady bezpiecznego zachowania się w Internecie. Rodzic jednocześnie obserwował przebieg przedstawienia. Rodzice uczniów występujących w przedstawieniu pomogli przygotować stroje.


Efekty: 

 • Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice mają większą świadomość i wiedzę na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu, a mianowicie: rozpoznają i nazywają zagrożenia oraz potrafią reagować na nie, wiedzą jak właściwie korzystać z sieci oraz do kogo zwrócić się o pomoc w razie potrzeby.
 • Rodzice natomiast i nauczyciele wiedzą w jaki sposób pomóc dziecku.
 • Udział uczniów w projekcie przyczynił się do zwiększenia rozwoju umiejętności emocjonalno-spoełcznych i współpracy w grupie/klasie. Wpłynął na jakość relacji interpersonalnych.
 • Spektakl został bardzo dobrze odebrany przez publiczność i spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.
 • Projekt wpłynął pozytywnie na kształtowanie właściwych i odpowiedzialnych postaw w sieci.

Materiały, które zostały wykorzystane:


Relacja i szczegóły inicjatywy:

http://www.zskamionka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=919


Autorki: Małgorzata Górna i Anna Rutkowska
Strona szkoły: http://www.zskamionka.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=227

Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

Czytaj również