Dobre praktyki

Adrian i Mariola przenoszą się w czasie i spotykają Kopernika! Szkoła Podstawowa w Małej Wsi

25.05.2018

Szkoła Podstawowa w Małej Wsi

Liczba uczestników: 300
Charakterystyka uczestników: 

 • Klasy I -III
 • Klasy IV – VII
 • Uczniowie szkół średnich, uczestniczących w Targach Edukacji i Pracy (ok.15 szkół) oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy uczestniczących w targach
 • Okoliczni mieszkańcy
 • Pracownicy instytucji, które odwiedziliśmy.
 • Seniorzy
 • Przedszkolaki
 • Nauczyciele
 • Rodzice
 • Rodzice i dziadkowie instytucji, które odwiedziliśmy.

Opis inicjatywy: 

1. Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu.
2. W ramach obchodów DBI uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali Apel, konkursy, quiz, przedstawili wyniki ankiety “Internet bez przesady”. Uczniowie obejrzeli prezentację Prezi “Bezpieczny Internauta” raz zostały rozstrzygnięte konkursy i wręczone dyplomy.
3. Udział w XII Targach Edukacji i Pracy. Klasa VII nagrała film promujący bezpieczeństwo w sieci „Jak bezpiecznie zwiedzać Cyfrowy Świat”, który prezentowała na targach. Przygotowaliśmy własne stoisko, gdzie prezentowaliśmy bezpieczeństwo w sieci i projekt “Cybernauci”.
4. Zajęcia dla przedszkolaków i przedstawienie “Rozmowy na czacie”.
5. Warsztaty dla seniorów w Dziennym Domu „Senior +”.
6. Spotkanie w Urzędzie Gminy z ekspertem do spraw bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych .
7. Prelekcja z ekspertem w Banku Spółdzielczym na temat „Bezpieczne posługiwanie się bankowością internetową”.
8. Współpraca i spotkanie z policją-prawne aspekty bezpieczeństwa w sieci.
9. Prelekcja dla uczniów klas VI szkoły podstawowej w Gminnym Centrum Kultury „MultiOsada”, dotycząca bezpiecznego Internetu oraz o przygotowaniach do RODO w danej placówce.
10. Młodzież ukończyła kursy e-learningowe na sieciaki.pl oraz fdds.pl, by móc jeszcze lepiej i bezpieczniej poruszać się w sieci.
11. Zostały również zorganizowane szkolne konkursy o tematyce „Bezpieczeństwa w sieci” w kategorii: prezentacja multimedialna, plakat, gazetka ścienna. Plakaty i gazetki zdobią nasze klasy i korytarze. Konkurs komiksów. Odbył się Quiz „Bezpieczny Internet” podczas którego uczniowie mogli wykazać się wiedzą i zdobyć nagrody.
12. Na lekcjach informatyki, zajęciach komputerowych i godzinach wychowawczych omówiliśmy zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, netykiety, praw autorskich.
13. Udział w warsztatach w ramach projektu „Cybernauci” był dla nas inspiracją do podjęcia dalszych działań w zakresie bezpieczeństwa. Bogatsi o nową wiedzę i doświadczenie podjęliśmy szereg inicjatyw, które pozwoliły wiedzę tą ugruntować, a następnie podzielić się nią z innymi. Uczniowie zorganizowali liczne akcje, promujące bezpieczeństwo cyfrowe zarówno na terenie placówki jak i w środowisku lokalnym. Swoimi działaniami objęliśmy nie tylko całą społeczność szkolną, ale również dzieci przedszkolne z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi, rodziców i nauczycieli, a także seniorów z Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, pracowników Urzędu Gminy, pracowników Banku Spółdzielczego w Małej Wsi oraz napotkanych mieszkańców naszej gminy. Odwiedzili również Gminne Centrum Kultury „MultiOsada”.
14. Udział w XII Targach Edukacji i Pracy. Jest to jedno z większych przedsięwzięć, organizowanych w Gminie Mała Wieś. Klasa VII nagrała film promujący bezpieczeństwo w sieci „Jak bezpiecznie zwiedzać Cyfrowy Świat”, który prezentowała na Targach Edukacji i Pracy. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w targach promując bezpieczeństwo w sieci oraz zaprezentowali projekt „Cybernauci” i działania jakie podjęli. Zorganizowali stoisko, gdzie można było zobaczyć ulotki informacyjne, wziąć udział w konkursie.
15. Uczniowie wzięli aktywny udział w Dniu Bezpiecznego Internetu. Cała społeczność szkolna obejrzała prezentację w Prezi „Bezpieczny Internauta”, przygotowaną przez uczennice z klasy VIIa, która miała na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz innych urządzeń np. telefonów komórkowych. Zostały zaprezentowane filmy o tematyce bezpieczeństwa „Gdzie jest Mimi”, „Internet bez hejtu” oraz zostały rozstrzygnięte konkursy i wręczone dyplomy.
16. Wzięli udział w szkolnych konkursach o tematyce „Bezpieczeństwa w sieci” w kategorii: prezentacja multimedialna, plakat, gazetka ścienna. Plakaty i gazetki zdobią nasze klasy i korytarze. Konkurs komiksów. Zainspirowani komiksami Cybernautów, uczniowie stworzyli swoje komiksy.
18. Wypełniali ankiety „Internet bez przesady”, diagnozujące ich świadome rozpoznawanie i reagowanie w sytuacjach niebezpiecznych w sieci.
19. Na lekcjach informatyki, zajęciach komputerowych i godzinach wychowawczych omówiliśmy zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, netykiety, praw autorskich w oparciu na materiałach ze str. Cybernautów i str. Edukacja Medialna i str. Dajemy Dzieciom Siłę, str. Saferinternet.
20. Uczniowie wzięli udział w zajęciach na lekcjach informatyki i zajęciach komputerowych z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych dostępnych na stronie cybernauci.edu.pl; edukacjamedialna.edu.pl oraz edukacja.fdds.pl. Adrian i Mariola przenoszą się w czasie. Spotykają Mikołaja Kopernika, którego zadziwiają opowieścią o możliwościach technologii mobilnych i Internetu. 3…2 …1 Internet!, Cyfrowy portret, czyli kilka słów o wizerunku w Internecie, Gdy wydarzy się coś niepokojącego. Gdzie jest Mimi, Internet bez hejtu, Internet bez przesady, Mój wizerunek online. Natomiast w klasach młodzych Owce w sieci, Sieciaki.pl – Misja bezpieczny internet oraz „Przygody Plika i Foldera w sieci”.
21. Uczestniczyli w warsztatach ze szkolnym psychologiem pt. „Bądźmy życzliwi w sieci!” W oparciu o scenariusz z zasobów str. Edukacja Medialna.
22. Uczniowie nagrali film na temat „Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat” oraz przygotowali broszury informacyjne, które rozdawali w ramach promocji bezpieczeństwa napotkanym mieszkańcom gminy.
23. Młodzież ukończyła kursy e-learningowe na sieciaki.pl oraz fdds.pl, by móc jeszcze lepiej i bezpieczniej poruszać się w sieci.
24. Uczniowie wraz z nauczycielem informatyki przygotowali zajęcia ( w oparciu o scenariusz „Mój przyjaciel Necio”) dla przedszkolaków. Dzieci obejrzały film „Mój przyjaciel Necio” oraz przedstawienie „Rozmowy na czacie”, przygotowane przez uczennice ze starszych klas. Nauczyły się piosenki „Fajnie w Internecie”. Obejrzały prezentację i zakończyły zajęcia wspólną zabawą z postaciami z bajki Neciem, Spociakiem i Robotem. Przekazaliśmy dzieciom informację czym jest komputer oraz internet, jak posługiwać się klawiaturą komputerową, jak kulturalnie korzystać z sieci, co robić w sytuacji zagrożenia w internecie.
25. Wspólnie z nauczycielami przygotowały warsztaty dla seniorów w Dziennym Domu „Senior +”. Uczniowie podczas spotkania uświadomili seniorów jakie niebezpieczeństwa czyhają na ich dzieci, wnuki ale również na nich samych w sieci. Zwrócili uwagę na niektóre zagadnienia, dając seniorom obraz kiedy należy uważać i jak reagować. O tym, że komputer i Internet to nie tylko narzędzia dla młodych, przekonuje się coraz więcej seniorów.
26. Uczniowie spotkali się w Urzędzie Gminy z ekspertem do spraw bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W trakcie spotkania zapoznali się z metodami ochrony danych osobowych oraz mieli możliwość zobaczenia jak wygląda codzienna praca urzędników z wykorzystaniem bezpiecznych systemów informatycznych.
27. Prelekcja z ekspertem w Banku Spółdzielczym na temat „Bezpieczne posługiwanie się bankowością internetową”.
28. Spotkali się z policją, gdzie omówione zostały prawne aspekty bezpieczeństwa w sieci.
29. Uczestniczyli w prelekcji w Gminnym Centrum Kultury „MultiOsada”, dotyczącej bezpiecznego Internetu. Poruszane były również kwestie ochrony danych osobowych i o przygotowaniach do RODO w danej placówce. Prelekcję przeprowadziła pani dyrektor Ewa Grzelak.
30. W trakcie naszych inicjatyw witaliśmy Wiosnę. Uczniowie przygotowali na zajęciach świetlicowych marzanny, symbolizujące wirusy, trojany, robaki. Utopienie marzanny miało symbolicznie przynieść dobre treści i zachowania w sieci w danym roku i nie tylko!
31. Uczniowie promowali bezpieczny Internet pod Urzędem Gminy i na ulicach Małej Wsi rozdając broszury informacyjne.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 •  Na stronie internetowej szkoły pojawiła się informacja dla rodziców o podejmowanych działaniach w zakresie bezpieczeństwa w sieci.
 • W ramach kampanii Akademii Nask „Tydzień z Internetem” zorganizowaliśmy warsztaty dla rodziców, które prowadził szkolny informatyk. Wciąż trzeba przekonywać ich do nowych technologii. Przystępna wiedza o zasadach postępowania sprawia, że korzystanie z nowych technologii staje się bezpieczniejsze i bardziej kształcące.
 •  Rodzice również wzięli udział w Quizach z okazji Dnia Nowych Technologii w trakcie warsztatów dla rodziców.
 •  Rodzice wspierali działania nauczycieli i swoich dzieci, pomagali szczególnie w przygotowaniach do prezentacji „Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat” na XII Targach Edukacji i Pracy oraz Dnia Bezpiecznego Internetu, zajęciach dla przedszkolaków, które były najtrudniejszymi i najbardziej złożonymi inicjatywami. Wspierali swoje pociechy, pomagali w przygotowaniu strojów na przedstawienie „Rozmowy na czacie”, wspólnie z nami tworzyli potrzebne materiały do realizacji zamierzonych celów oraz towarzyszyli swoim dzieciom podczas Targów Edukacji i Pracy.
 • Wypełniali ankiety, której celem było poznanie opinii rodziców na temat cyberprzemocy.
 •  Rodzice uczniów wzięli udział w szkoleniu ze szkolnym psychologiem na zebraniu z rodzicami, podczas którego dowiedzieli się jak ustrzec swoje dzieci przed różnymi zagrożeniami płynącymi z Internetu, jakie są konsekwencje cyberprzemocy.
 • Nauczyciele rozdawali rodzicom ulotki informacyjne dot. bezpieczeństwa w sieci.

Efekty: 

 • Największym efektem inicjatywy była integracja nie tylko całego środowiska szkolnego, ale również swoimi działaniami objęliśmy środowisko lokalne. Czyli integracja środowiska szkolnego z lokalnym. Zaangażowaliśmy dzieci przedszkolne z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi, rodziców i nauczycieli, a także seniorów z Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, pracowników Urzędu Gminy, pracowników Banku Spółdzielczego w Małej Wsi oraz napotkanych mieszkańców naszej gminy. Okazało się Bezpieczeństwo w sieci łączy pokolenia.
 • Działania odbiły się szerokim odgłosem podczas Targów Edukacji i Pracy (15 szkół z powiatu płockiego i ok. 300 beneficjentów). Przybyli goście, którzy zatrzymywali się koło naszego stoiska byli zachwyceni podjętymi przez nas działaniami. Komentowali, ze takie akcje w obecnych czasach są bardzo potrzebne.
 • Inicjatywy były chwalone przez nauczycieli i uczniów z naszej i innych szkół, napotkanych na targach. Okoliczni mieszkańcy uważają, że takie akcje powinny odbywać się coraz częściej.
 •  Kolejnym efektem inicjatywy było zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa cyfrowego nie tylko uczniów, ale i rodziców, nauczycieli i okolicznych mieszkańców
 • Uczniowie poznali nowe, bezpieczne programy, metody i narzędzia dostępne w Internecie.
 • Posiadają większą wiedzę i umiejętności z zakresu cyberprzemocy. Potrafią rozpoznać niebezpieczeństwa, właściwie reagować w przypadku zagrożeń i problemów wynikających z korzystania z Internetu, a przede wszystkim są bardziej świadomi tych zagrożeń.
 • Rozumieją, że podejmowane przez nich aktywności w Internecie są obserwowane i oceniane przez innych; są świadomi niebezpieczeństw związanych z zamieszczaniem prywatnych informacji w sieci, w tym zwłaszcza zdjęć i danych osobowych.
 •  Rodzice są spokojniejsi, gdyż wiedzą jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych.

Materiały, które zostały wykorzystane: 

Linki:


Relacja i szczegóły inicjatywy:

Urzędu Gminy http://malawies.pl/spotkanie-z-klasa-viia-ze-szkoly-podstawowej-im-wincentego-hipolita-gawareckiego-w-malej-wsi-w-ramach-projektu-cybernauci/
Banku Spółdzielczego http://bsmalawies.pl/nowa/
Dzienny Dom Senior+ w Małej Wsi http://www.pck.org.pl/plock/?news=311
Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi https://web.facebook.com/przedszkolemalawies?fref=nf&pnref=story


Autorka: Beata Marczak
Strona internetowa szkoły: http://www.malawies.webd.pl/
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

 

Czytaj również