Dobre praktyki

Tydzień Tolerancji w Szkole Podstawowej nr 21 w Bytomiu

23.12.2018

Szkoła Podstawowa nr 21 im. J. Lompy w Bytomiu

Liczba uczestników: 110


Charakterystyka uczestników: – klasa 7 A / klasa 7 B
– klasa 8 A / klasa 8 B / klasa 8 C

– klasy 3 gimnazjum A, B, C, D

Opis inicjatywy: Tydzień Tolerancji 2018. Początek działań to„ Wielkie Pisanie” czyli wspólne pisanie opowiadania pt. „Różni, ale tacy sami – mój pamiętnik” . Zadaniem reprezentantów poszczególnych klas było dopisywanie dalszego ciągu opowiadania. Uczniowie kolejno dopisywali dalsze losy chłopca, który doznał braku tolerancji ze strony kolegów. Główną drogą prześladowania był Internet i portal społecznościowy. To tu pojawiały się wpisy, zdjęcia i komentarze kolegów i koleżanek wobec chłopca. Drugim etapem były zajęcia pod hasłem „ Wzorce kultury masowej a nasze oczekiwania wobec drugiego człowieka.” Na karteczkach, każdy z uczniów wypisał trzy cechy, które najbardziej ceni u swojego przyjaciela lub przyjaciółki. Następnie uczniowie w 2 grupach mieli stworzyć wizerunek idealnej dziewczyny i idealnego chłopaka (materiały: gazety, nożyczki i klej), który wspólnie z nauczycielem ocenili. Głośno odczytane zostały, wcześniej napisane, cechy przyjaciela. Uczniowie odpowiadali na pytanie: co naprawdę liczy się u ludzi, jakie cechy są wartościowe, czy wygląd, wyznanie ma wpływ na wartość człowieka? Dlaczego w mediach promuje się przeważnie tylko zewnętrzny wygląd? Każdy z uczniów nakleił jedną z karteczek na ludzką postać narysowaną na arkuszu papieru. Prace z poszczególnych klas, zostały wystawione na szkolnej wystawie. Równocześnie trwał konkurs plastyczny na „Szkolny Symbol Tolerancji”. W drodze indywidualnego głosowania, uczniowie wybrali pracę, która wystawiona w szkolnej gablocie z odpowiednim podpisem, będzie odpowiednio wykorzystywana. Podsumowaniem działań był apel, na którym uczniowie odczytali, napisane wspólnie opowiadanie , uzupełnione o obrazy/ zdjęcia prezentacji oraz rozstrzygnięty został konkurs na Szkolny Symbol Tolerancji.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę: Pomoc w projektowaniu Szkolnego Symbolu Tolerancji.


Efekty: Stworzenie “Szkolnego Symbolu Tolerancji” – pracy plastycznej, motywu, który zagości w środowisku szkolnym jako dydaktyczny, profilaktyczny i wychowawczy. Dzięki niemu będzie można co jakiś czas, przypominać uczniom o jego znaczeniu – TOLERANCJI.


Materiały, które zostały wykorzystane: Pomysł formy i realizacji to pomysł autorski nauczycieli. Ogólnodostępne w Internecie materiały źródłowe. Materiały ze szkolnej biblioteki oraz prywatne pozycje książkowe nauczycieli.


Relacja i szczegóły inicjatywy: http://www.gimnazjum8.bytom.pl/Tydzien_Tolerancji_2018,news-667.html


Autorzy: Dorota Poloczek, Ewa Kolczyńska, Aleksander Szajor


Strona internetowa szkoły: http://www.gimnazjum8.bytom.pl


Pobierz relację w formacie PDF: POBIERZ

Czytaj również