Dobre praktyki

Pogadanki i akcja informacyjna – Szkoła Podstawowa w Jadachach

21.12.2018

Szkoła Podstawowa w Jadachach

Liczba uczestników: 300


Charakterystyka uczestników: Projektem zostali objęci uczniowie kl. IV, V, VI, VII, oraz gimnazjum i ich rodzice. Ponadto swoją wiedzę podnosiło 20 nauczycieli.


Opis inicjatywy: Kontynuując działania podjęliśmy współpracę z Kołem Naukowym Something About IT Security uczestnicząc w projekcie GIRLS byte. Objęliśmy działaniami zarówno uczniów jak również nauczycieli i rodziców. Zorganizowane zajęcia miały na celu utrzymanie poziomu wiedzy na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. Przystąpiliśmy do programu Projektor – wolontariat studencki.

Ponadto zamieściliśmy kanon zasad bezpiecznego korzystania z internetu na naszej stronie internetowej. Skonstruowaliśmy ulotkę o tejże tematyce adresowaną do rodziców i uczniów. Wykonana została gazetka ścienna “Stop Cyberprzemocy “. Wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze korzystając z gotowych źródeł i zasobów. Po zakończonych działaniach oceniono poziom wiedzy poprzez udział w anonimowej ankiecie.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę: Rodzice otrzymali ulotki informacyjne, uczestniczyli w pogadance o tematyce jak skutecznie chronić swoje dane i nie udostępniać ich. Zostali zaproszeni do odwiedzenia strony internetowej szkoły, gdzie w specjalnej zakładce umieszczono najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z sieci.


Efekty inicjatywy: W szkole nie mamy problemów związanych z naruszeniami korzystania ze smartfonów czy sieci Internet. Uczniowie dbają o bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zamieszczają wizerunku innych, nie naruszają jego godności.


Materiały, które zostały wykorzystane: korzystaliśmy z gotowych źródeł informacyjnych wykorzystując scenariusze zajęć, filmy
https://sieciaki.pl/
https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-nauczycieli-i-wolontariuszy/
https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/


Relacja i szczegóły inicjatywy: https://www.facebook.com/ZESPOLJadachy/


Autorka: Katarzyna Haraf-Żmuda


Strona internetowa szkoły:


Pobierz relację w formacie PDF: POBIERZ

 

Czytaj również