Dobre praktyki

Konkursy, quizy i spotkania z policjantami – Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie

23.12.2018

Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie

Liczba uczestników: 115


Charakterystyka uczestników: Uczniowie klas: I-VIII

Rodzice, nauczyciele uczący w klasach młodszych, wychowawcy, informatyk, dyrektor, funkcjonariusze policji

Opis inicjatywy: W dobie internetu i urządzeń cyfrowych.

1. Przeprowadzone zostały zajęcia na lekcjach informatyki, godzinach wychowawczych, świetlicy z wykorzystaniem materiałów z różnych źródeł:

– filmy, plakaty, ulotki, materiały z podręczników szkolnych do informatyki.

2. Zorganizowano w szkole spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli z funkcjonariuszami policji

3. Szkoła brała udział akcjach ” Dzień Bezpiecznego Internetu”, oraz akcji “Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018”

4.Konkursy szkolne:

* plastyczne “Bezpieczni w sieci”, “Ulubiony sieciak” – klasy I-III

* prezentacja multimedialna “Tworzymy kulturę szacunku w sieci”, “Stop przemocy w sieci” – kl. IV-VI

* plakat z wykorzystaniem programów do grafiki cyfrowej “Razem dla bezpiecznego Internetu”- kl. VII, VIII

* quizy i testy wiedzy – kl.VI-VIII

* na korytarzach i w klasach zrobiono wystawkę prac uczniów

5. Apele podsumowujące działania związane z bezpieczeństwem w Internecie.


Zaangażowanie rodziców w inicjatywę: * Rodzice brali udział w spotkaniach z funkcjonariuszami policji na temat “Cyberprzemocy” i ‘Cyberbezpieczeństwa”

* Aktywnie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez wychowawcę w ramach pedagogizacji na temat “Cyberprzemoc”, “Uzależnienie dziecka od Internetu”.

* Wzięli udział w ankiecie ‘Urządzenia mobilne w moim i dziecka życiu”


Efekty: Największym efektem inicjatywy jest:

*wiedza, co to jest cyberprzemoc i jak reagować na przejawy hejtu, agresji, stalkingu w internecie;

*Upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu

*Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.

* Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.


Materiały, które zostały wykorzystane: W czasie zajęć wykorzystano: podręczniki do informatyki, karty pracy, quizy
– filmy z ‘Edukacja medialna.edu.pl”, “W sidłach naiwności”, “Klikam z głową ” -kl.V-VIII, “Nie daj się 4 – siecio-zagrożenia” – kl. IV-VIII”, Sieciaki – zasady bezpiecznego korzystania z internetu”, “Owce w sieci”, Klikam z głową”, “Neci-fajnie w internecie” – kl.I-IV


Autorka: Bożena Krupa


Strona internetowa szkoły: https://zpodobrowoda.edupage.org/


Pobierz relację w PDF: POBIERZ

 

Czytaj również