Dobre praktyki

Szkoła Podstawowa nr 6 w Krośnie

24.10.2018

Szkoła Podstawowa nr 6 w Krośnie

Liczba uczestników: 120


Opis inicjatywy:
→ Zorganizowanie prelekcji z udziałem specjalistów z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, psychologiem szkolnym, specjalistą ds. cyberprzemocy z KMP.
→ Zorganizowanie licznych warsztatów lekcyjnych poświęconych bezpieczeństwu sieciowemu.
→ propagowanie bezpiecznych zachowań w sieci poprzez opracowanie materiałów edukacyjnych (artykuły, ankiety, prezentacje multimedialne itp.), publikacje na stronie internetowej, blogu szkolnym, gazetkach szkolnych.


Zaangażowanie rodziców:
Rodzice brali udział w badaniach statystycznych poprzez ankietowanie, mieli możliwość edukacji poprzez zasoby internetowe dotyczące bezpieczeństwa sieciowego przeznaczone dla Rodziców, które znajdywały się na szkolnej stronie internetowej.


Efekty:
Poznanie zasad postępowania w razie stania się ofiarą cyberprzemocy.
Znaczące podniesienie świadomości i wiedzy nt. zagrożeń cyberprzestrzeni, bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych.
Poznanie sposobów radzenia sobie ze zjawiskiem cyberprzemocy.


Wykorzystane materiały:
Dokumentacja fotograficzna, linki do zasobów. Wiele materiałów edukacyjnych ze strony https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne, program multimedialny “3,2,1 Internet”, zasoby eduakcyjne, www.sieciaki.pl, materiały dostępne na stronie www.cybernauci.edu.pl.

Szczegóły inicjatywy, relacja: http://www.sp6krosno.pl/pl/menu_glowne/cybernauci/-

Autor: Janusz Stryczniewicz


Strona szkoły: http://www.sp6krosno.pl
Pobierz opis inicjatywy w PDF:POBIERZ

 

 

Czytaj również