Dobre praktyki

“Bezpieczny Internet” – teatrzyk i nie tylko w Szkole Podstawowej w Małogoszczu

24.10.2018

Szkoła Podstawowa w Małogoszczu

Liczba uczestników: 600


Charakterystyka uczestników:
Powyższymi działaniami objęto całą społeczność szkolną, poczynając od uczniów z kl. I-VII, poprzez nauczycieli, dyrekcję szkoły, a na rodzicach kończąc.


Opis inicjatywy:
lekcje w klasach I – III poprowadzone przez uczennice klas V i VI pod opieką i we współpracy z nauczycielem informatyki;
→ został zorganizowany Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, Dzień Bezpiecznego Internetu i Dzień z Technologią;
→ przygotowano ulotki informacyjne dla rodziców, gazetki ścienne;
→ przeprowadzono sondaż wśród uczniów o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w życiu codziennym;
→ wzięliśmy udział w Europejskim Miesiącu Bezpieczeństwa Cybernetycznego. Odbyły się liczne kursy e-learningowe dla dzieci, rodziców i nauczycieli zakończone uzyskaniem certyfikatów imiennych;
→ wśród uczniów przeprowadzono ankiety on-line na temat bezpieczeństwa w sieci. Nasza szkoła uczestniczyła w Projekcie Wojewódzkim „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”, w ramach którego zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami policji;
→ przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Projektu Badawczego „MłodziCyfrowi.pl” na temat skali fonoholizmu prowadzonego przez Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG (w trakcie realizacji);
→ uczestniczyliśmy w obchodach VII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem Tworzymy Kulturę Szacunku w Sieci (wyróżnienie dla zespołu 2 uczennic z kl. VI za teledysk na w/w temat);
→ zorganizowano konkursy dla uczniów klas I-VII na prezentację, plakat i hasło;
→ przeprowadzono lokalną kampanię społeczną, wystawiono teatrzyk “Bezpieczny Internet”;
→ przeprowadzono wywiad z dyrekcją szkoły, opracowano Regulamin Bezpiecznego Korzystania z Internetu i Informator.


Zaangażowanie rodziców:
Rodzice brali udział w organizowanych spotkaniach z ekspertami oraz tematycznych wywiadówkach, podczas których omawiano zagadnienia bezpieczeństwa w sieci. Uczestniczyli w prowadzonej przez uczniów lokalnej kampanii społecznej. Ci najbardziej aktywni ukończyli kursy e-learningowe. Współpracowali przy nagrywaniu i publikowaniu przedstawienia teatralnego. Przedstawiciele Szkolnej Rady Rodziców współtworzyli Regulamin Bezpiecznego Korzystania z Internetu. Byli głównymi fundatorami nagród w przeprowadzonych konkursach.


Efekty:
Poprzez organizację tak wielu działań nasi uczniowie na bieżąco zaznajamiali się z tematyką bezpieczeństwa w sieci. Z lokalną kampanią społeczną wyszliśmy poza obręb szkoły, docierając nie tylko do miejscowej ludności, ale także okolicznych miejscowości. Wszystkie relacje były na bieżąco zamieszczane na szkolnej stronie internetowej spmalogoszcz.superszkolna.pl oraz szkolnym facebooku, przez co dotarliśmy do bardzo szerokiego grona odbiorców. Poza tym o naszych inicjatywach ukazał się artykuł w lokalnej prasie – Gazecie Jędrzejowskiej. Prowadzone działania miały charakter wieloaspektowy, każdy zainteresowany mógł rozszerzyć swoją wiedzę na interesujące go zagadnienie z tematyki bezpieczeństwa w sieci. Metody i formy organizowanych inicjatyw były dobierane odpowiednio do wieku i możliwości odbiorcy. Dla młodszych uczestników często były w charakterze zabawy i zajęć interdyscyplinarnych. Każde przedsięwzięcie było doprowadzone do końca, z analizą, przykładami z życia codziennego, podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków.


Relacja i szczegóły inicjatywy:
www.drive.google.com/drive/folders/1D4huu41U7jjjQLRsA0_VyxHdivc9NOez
www.youtube.com/watch?v=LXFzYW3J6hM


Autorka: Iwona Szyszkowska


Strona szkoły: https://spmalogoszcz.superszkolna.pl/

Pobierz opis relacji w PDF: POBIERZ

 

 

 

 

 

 

Czytaj również

24.10.2018

Szkoła Podstawowa nr 6 w Krośnie

Szkoła Podstawowa nr 6 w Krośnie Liczba uczestników: 120 Opis inicjatywy: → Zorganizowanie prelekcji z udziałem specjalistów z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej, psychologiem szkolnym, specjalistą ds. cyberprzemocy z KMP. →…