Dobre praktyki

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Parzymiechach

24.10.2018

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Parzymiechach

Liczba uczestników: 300


Charakterystyka uczestników:
W inicjatywie włączyli się uczniowie wszystkich klas: I-VIII oraz gimnazjum, nauczyciele wychowawcy, pedagog szkolny, policja, studentki kierunków informatycznych, rodzice, wolontariusze.


Opis inicjatywy:
Odbył się szkolny konkurs plastyczny zorganizowany wspólnie z Policją w Kłobucku pt: “Wirtualny świat, realne zagrożenia”. Podjęto współpracę z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku, która wygłosiła prelekcję dla uczniów, rodziców i nauczycieli NT” Zasady bezpieczeństwa w sieci”. We wszystkich klasach i w grupach przedszkolnych, przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące bezpiecznych zachowań w sieci. Lekcje oparte na materiałach ze Strony Cybernautów. Promowaliśmy nowe technologie podczas obchodów II Dnia Nauki na stronie padlet Aktywna tablica, sieć współpracy nauczycieli umieściliśmy bazę przydatnych materiałów stron internetowych na temat bezpieczeństwa online. Udział nauczycieli z terenu gminy Lipie, w sieci współpracy nauczycieli. Z okazji Dnia Wiosny w naszej szkole zorganizowany został Dzień Nowych Technologii w Edukacji podczas którego uczniowie mieli okazję zapoznać się z grą miejską. Tego dnia, wzięli udział w internetowej zabawie przygotowanej przez NASK, związanej z wartościowym i bezpiecznym wykorzystaniem nowych technologii.


Zaangażowanie rodziców:
Uczestniczyli w zebraniach z rodzicami podczas których wychowawcy głosili prelekcje na temat bezpieczeństwa w sieci.
Wzięli udział w prelekcji głoszonej przez policję.
Zapoznali się z gazetką ścienną na temat Bezpieczeństwa w sieci. podczas spotkania z rodzicami


Efekty działania:
1. Zdobycie bardzo dużej wiedzy na temat bezpieczeństwa cyfrowego uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Integracja całej społeczności szkolnej współpraca nauczycieli, rodziców i uczniów oraz prelegentów.
3. Nauczyciele zgromadzili duży zasób materiałów edukacyjnych na temat bezpieczeństwa w Internecie.
4. Uczniowie potrafią rozpoznać niebezpieczeństwa czyhające w Internecie, potrafią właściwie zareagować w przypadku zagrożeń. Rodzice w większym stopniu interesują się jakością czasu spędzonego przy komputerze przez ich dzieci.
5. Uczniowie poprzez udział w projektach programach zdobyli nowa wiedzę w zakresie nowych technologii i bezpiecznego korzystania. Wszystkie działania wpłynęły pozytywnie na stałe w życie szkoły i będą kontynuowane.


Wykorzystane materiały:
Pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych DBI, materiały z projektu Cybernauci,
książka „Bezpieczeństwo dzieci online”
http://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne.html
https://cybernauci.edu.pl/
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/
https://edukacjamedialna.edu.pl/
materiały ze strony Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
https://padlet.com/wester_agata/884zdkkymp1z
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/zasady-w-sieci/
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/co-sie-dzieje-z-moimi-danymi/
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/co-mi-daja-aplikacje/
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/internetowa-siec/
https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-nauczycieli-i-wolontariuszy/
http://www.saferinternet.pl
http://dzieckowsieci.fdn.pl/
http://www.helpline.org.pl/
http://www.dyzurnet.pl/
http://www.sieciaki.pl/
https://fdds.pl/


Szczegóły inicjatywy i relacja:
https://drive.google.com/open?id=1-HOSmOF7v2f0u27oPjwUWWCTqzu6SjGWxBYBnhRyxQ0


Autorka: Agata Wester


Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

 

 

 

 

 

 

Czytaj również