Dobre praktyki

“Chmurowa ściana” o fake newsach – Technikum w Czernichowie

24.10.2018

Technikum w Czernichowie

Liczba uczestników: 300


Charakterystyka uczestników:
Cała społeczność szkolna, głównie uczniowie w wieku 16-20 lat, nauczyciele pracujący w szkole, rodzice uczniów.


Opis inicjatywy:
→ Uczniowie klas pierwszych wraz z nauczycielką informatyki zorganizowali w szkole wystawę plakatów pt. “Korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z Internetu”. Plakaty zdobią szkolne korytarze.
→ W Dniu Bezpiecznego Internetu (6 lutego 2018 r.), zdjęcia plakatów zamieszczono na stronie internetowej szkoły.
→ Nauczyciel – Bibliotekarz przygotował na jednym z korytarzy w szkole gazetkę na temat fake newsów.
→ Przed feriami zimowymi w klasach pierwszych na lekcjach informatyki została przeprowadzona ankieta dotycząca korzyści oraz zagrożeń wynikających z korzystania z zasobów Internetu.
→ 13 marca 2018 r. uczniowie ZSRCKU w Czernichowie wzięli udział w prelekcji funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Policjanci przekazali uczniom podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej (zarówno pełnoletnich jak i nieletnich) oraz przejawów demoralizacji. Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się m.in.: cyberprzemoc, seksting, hejt.
→ 13 kwietnia 2018 r. podczas zebrania z rodzicami wychowawcy poszczególnych klas poruszali tematy dotyczące bezpieczeństwa uczniów w Internecie.
→ Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w kursach e-learningowych “Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci”. Opracowano i wdrożono Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie.
→ Uczniowie klasy III c (technikum hotelarstwa) w ramach lekcji wychowawczej włączyli się w działania związane z realizowanym przez Szkołę projektem cyfrowego bezpieczeństwa. Młodzież w pierwszej kolejności zapoznała się informacjami dotyczącymi “Fake newsów” zamieszczonymi na gazetce szkolnej oraz na “chmurowej” ścianie jednego z korytarzy. Następnie podczas zajęć pracując w grupach uczniowie stworzyli kilka fałszywych informacji dotyczących życia szkoły. Planowano wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń. Jednak po zapoznaniu się z tymi informacji uznano, iż są one zbyt wiarygodne, aby je upubliczniać. Mogłyby wprowadzić niepotrzebne zamieszanie w życie szkolne. W podsumowaniu młodzież stwierdziła, że bardzo łatwo stworzyć i rozpowszechnić nieprawdziwą informację, a jeszcze łatwiej w nią uwierzyć, dlatego należy z dużym dystansem podchodzić do tego co jest nam serwowane codziennie przez różne źródła przekazu (w tym głównie Internet).
→ Uczniowie klas pierwszych na lekcjach informatyki tworzyli projekty graficzne dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń w Internecie.


Zaangażowanie rodziców:
13 kwietnia 2018r. podczas zebrania z rodzicami wychowawcy poszczególnych klas poruszali następujące tematy dotyczące bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie:
– Bezpieczeństwo w Internecie. Publikacja zdjęć oraz wypowiadanie się na czyjś temat w mediach społecznościowych.
– Niebezpieczeństwo związane z umieszczaniem zdjęć na Facebooku i innych portalach społecznościowych oraz odpowiedzialność za umieszczane tam komentarze. Nie można pobierać przez Internet zdjęć, tekstów, opracowań i podpisywać ich jako własne.
– Cyberprzemoc – rodzaj zagrożeń oraz jak reagować w konkretnej sytuacji.
– Cyfrowe bezpieczeństwo. Przeciwdziałanie uzależnieniu dziecka od gier komputerowych.
– Bezpieczeństwo w Internecie. Zwrócenie uwagi na to, co uczniowie w Internecie zamieszczają i z czego korzystają.
– Bezpieczeństwo w Internecie. Publikacja zdjęć oraz wypowiadanie się na czyjś temat w mediach społecznościowych.


Efekty inicjatywy:
Największym efektem inicjatywy jest wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli co do cyfrowego bezpieczeństwa.


Wykorzystane materiały:
Pani Bibliotekarka zamówiła do szkolnej czytelni komiksy, w których poruszane są tematy z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Nauczyciele przygotowując się do spotkań z rodzicami korzystali m.in. z materiałów na stronie Cybernautów.


Szczegóły inicjatywy i relacja:
http://czernichow.edu.pl/Galeria_2017-2018/Korzysci_i_zagrozenia_plynace_z_korzystania_z_Internetu/album/ http://czernichow.edu.pl/Bezpieczni_w_sieci/Fotografie/P1370549.JPG http://czernichow.edu.pl/Galeria_2017-2018/Prelekcja_funkcjonariuszy_z_Komendy_Powiatowej_Policji_w_Krakowie/album/ http://czernichow.edu.pl/Galeria_2017-2018/Bezpieczni_w_Chmurze/album/


Autorka: Barbara Kajda


Strona internetowa szkoły: http://czernichow.edu.pl
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

 

 

 

Czytaj również

24.10.2018

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Parzymiechach

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Parzymiechach Liczba uczestników: 300 Charakterystyka uczestników: W inicjatywie włączyli się uczniowie wszystkich klas: I-VIII oraz gimnazjum, nauczyciele wychowawcy, pedagog szkolny, policja, studentki kierunków informatycznych,…