Dobre praktyki

Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

24.10.2018

Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

Liczba uczestników: 60


Charakterystyka uczestników: W inicjatywach uczestniczyli uczniowie z różnych grup wiekowych: kl. I – III , kl. IV – VI kl. VII i klasy gimnazjalne.


Opis inicjatywy:
→ Zorganizowano zajęcia edukacyjno-prewencyjne dla uczniów i rodziców o tematyce dotyczącej świadomego i bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej przeprowadzone przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie;
→ Wykonano gazetki tematyczne związane z obchodami DBI 2018 oraz uczniowie brali udział w konkursie plastycznym dotyczącym bezpieczeństwa w sieci;
→ Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie przeprowadzili multimedialną lekcję biblioteczną pt. “Bądź bezpieczny w sieci”;
→ Propagowano zasady bezpieczeństwa w Internecie; na szkolnej stronie www zamieszczano materiały informacyjno-edukacyjne dl uczniów, rodziców i nauczycieli;
→ Uczniowie wspólnie z rodzicami i nauczycielami wzięli udział w transmisji online Digital Youth Forum z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (17 maja);
→ Rodzice i opiekunowie rozwiązywali quiz dotyczący bezpieczeństwa w sieci i korzystania z TIK;
→ Cała społeczność szkolna wzięła udział w Dniu Nowych Technologii w Edukacji – 21 marca;
→ Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej ukończyli kursy e-learningowe “Nie dla hejtu” i “Nie daj się”. Kursy dostarczyły dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia;
→ Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w kursie e-learningowym “Dbaj o Fejs”. Celem kursu było zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami korzystania z nowych mediów i społeczności online;
→ Tworzono Netykiety w oparciu o zaczerpnięte ze strony DBI materiały;
→ Rozdano uczniom i rodzicom ulotki informacyjne związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu oraz ze wskazówkami na temat szukania pomocy dla ofiar przemocy w sieci.


Efekty inicjatywy:
Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej zwiększyła się świadomość na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz zagrożeń związanych z nieodpowiednim korzystaniem z zasobów sieci.


Wykorzystane materiały:
https://cybernauci.edu.pl
http://cybersense.arieltrust.com
https://sieciaki.pl
http://www.myslepozytywnie.pl


Szczegóły inicjatywy i relacja:
www.szkolaprzyszpitalna.pl


Autorka: Anna Boczek


Strona internetowa szkoły: www.szkolaprzyszpitalna.pl


Pobierz opis inicjatywy w wersji PDF: POBIERZ

 

 

 

 

Czytaj również