Dobre praktyki

Autorskie planszówki i edukacja przedszkolaków – Szkoła Podstawowa w Kuczborku-Osadzie

24.10.2018

Szkoła Podstawowa w Kuczborku-Osadzie

Liczba uczestników: 122


Charakterystyka uczestników: Klasy I-VII szkoły podstawowej; klasy II-III gimnazjum


Opis inicjatywy:
→ uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie z na najciekawszą prezentację związaną z bezpieczeństwem w sieci, a nagrodzone prace zostały umieszczone na szkolnej stronie internetowej;
→ uczniowie grali w stworzone przez nich samych (z pomocą nauczyciela techniki) gry o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci. Były to gry: “Bezpiecznie w sieci z radami Spongeboba”, “Zgadywanka internetowa”, “Bezpieczny Internet” i “Internetowa planszówka”. W grach tych uczniowie poruszali się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i odpowiadali na pytania związane z bezpieczeństwem. W jednej z gier pionkami byli sami uczestnicy;
→ uczniowie klasy VII oraz klasy V udali się do przedszkola aby przybliżyć młodszym kolegom i koleżankom tematykę bezpieczeństwa w sieci. Uczennice klasy VII przygotowały grę edukacyjną. Starsi koledzy i koleżanki z klasy VII oraz V wprowadzili młodszych w tematykę i zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Przedszkolaki dzięki grze dowiedziały się, jakie zachowania są dozwolone w sieci, a jakie stanowią dla nich zagrożenie. Uczniowie przygotowali dla nich konkurs plastyczny pt. “Bezpieczni w sieci”;
→ zasady bezpiecznego korzystania z Internetu zostały umieszczone na szkolnej stronie internetowej;
wakacyjny numer gazetki szkolnej wraz z dodatkiem “Bezpiecznie w sieci”;
→ zorganizowano “Dzień bezpieczeństwa w sieci” przeprowadzone zostały turnieje związane z bezpieczeństwem w sieci: “Familiada” dla klas IV-VI oraz “1 z 10” dla klasy VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum, konkurs plastyczny dla klas I-III szkoły podstawowej, konkurs na najciekawszy plakat wykonany drużynowo w poszczególnych klasach.


Zaangażowanie rodziców:
1. W dniu 11 kwietnia 2018 roku w odbyło się spotkanie, podczas którego zgromadzone osoby mogły między innymi wysłuchać informacji na temat zagrożeń związanych z nowymi technologiami oraz dowiedzieć się w jaki sposób im przeciwdziałać. Spotkanie przeprowadzili Lider Profilaktyki Stowarzyszenia “Wagon inicjatyw” oraz pani st. sierż.ds. Profilaktyki Społecznej, Patologii i Nieletnich KPP w Żurominie.
2. Z myślą o rodzicach także umieszczono na stronie internetowej szkoły “Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”.
3. Na spotkaniu z rodzicami we wrześniu 2018 roku zapoznano rodziców z poradami “BEZPIECZNY INTERNET” .


Efekty:
→ zaangażowanie starszych uczniów w zabawę i propagowanie wiedzy wśród młodszych kolegów,
→ wdrażanie zasad zdrowej rywalizacji,
→ przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
→ uświadomienie potrzeby dbania o bezpieczeństwo.


Materiały, które zostały wykorzystane:
Materiały ze stron:
www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl
www.cybernauci.edu.pl


Autorka: Anna Bednarczyk


Strona internetowa szkoły: http://zpokuczbork.szkolnastrona.pl/


Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj również

24.10.2018

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Parzymiechach

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Parzymiechach Liczba uczestników: 300 Charakterystyka uczestników: W inicjatywie włączyli się uczniowie wszystkich klas: I-VIII oraz gimnazjum, nauczyciele wychowawcy, pedagog szkolny, policja, studentki kierunków informatycznych,…