Dobre praktyki

Profilaktyka uzależnień – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierzwnicy

24.10.2018

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierzwnicy

Liczba uczestników: 200


Charakterystyka uczestników:
Uczestnikami były dzieci, ale także młodzież, dorośli – rodzice, nauczyciele i inni pracownicy, którzy z chęcią uczestniczyli w organizowaniu przedsięwzięć.


Opis inicjatywy:
W ramach programu odbyło się kilka inicjatyw:
→ Spotkanie dla rodziców z terapeutą uzależnień – terapeutka opowiedziała o uzależnieniach głównie od gier komputerowych, sposobów reagowania i udzielania pomocy.
Koncert profilaktyczny dla uczniów, rodziców, nauczycieli – wspólnie omawiano współczesne uzależnienia – również internetowe.
Uczniowie obejrzeli teatr profilaktyczny “Kurtyna” – występ “Zaplątani w sieci” – zwracający uwagę na zachowanie czujności podczas zawierania znajomości w sieci.
→ Dzień Bezpiecznego Internetu – pogadanki oraz wspólne robienie plakatów i gazetek.
→ Bezpieczne Ferie – cykl spotkań z policją, która uświadamiała dzieci o niebezpieczeństwie czyhającym także w sieci.
Ankieta szkolna dot. tematyki i ilości czasu spędzonego przed komputerem i w sieci.
Porady dla rodziców dot. uzależnienia od internetu i gier komputerowych.
→ Zajęcia z dotyczące kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci.
→ Edukacja rady pedagogicznej.
→ Rozdanie ulotek profilaktycznych rodzicom, uczniom, nauczycielom.


Zaangażowanie rodziców:
Rodzice uczestniczyli w zebraniach i pogadankach dotyczących zachowania bezpieczeństwa w sieci, przychodzili na indywidualne konsultacje, uczestniczyli w warsztatach grupowych poświęconych uzależnieniom od gier komputerowych, opracowywali program wychowawczo-profilaktyczny ujmujący treści zachowania bezpieczeństwa w sieci.


Efekty inicjatywy:
Największym efektem inicjatyw podejmowanych w szkole jest zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń występujących w internecie, oraz ukształtowanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań uczniów w sieci. Dzieci dowiedziały się jakie występują formy przemocy w sieci, jakie są kary za naruszanie wizerunku innych, jakie są skutki grożenia czy zastraszania w sieci. Uczniowie mięli bardzo małą świadomość dotyczącą zachowania bezpieczeństwa w internecie. Po szkoleniach, pogadankach, akcjach szkolnych, konkursach zostali wyposażeni w wiedzę, którą potrafią wykorzystać w swoich życiowych sytuacjach.


Wykorzystane materiały:

Materiały edukacyjne

Dla rodzica


http://dzieckowsieci.fdn.pl/scenariusz-zajec-stop-cyberprzemocy


Szczegóły inicjatywy i relacja:
https://zsbierzwnica.edupage.org/news/?zac=40


Autorka: Marta Kisiel


Strona internetowa szkoły: https://zsbierzwnica.edupage.org
Pobierz opis inicjatywy w PDF: POBIERZ

 

 

Czytaj również

25.05.2018

Mistrzowie kodowania w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie

Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie Liczba uczestników:  200 Charakterystyka uczestników: W skład ZSM w Krośnie wchodzą uczniowie sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (szkoła podstawowa) oraz sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej…