Dobre praktyki

Samorządy uczniowskie prowadzą akcję. Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej

12.05.2017

Szkoła: Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej

Liczba uczestników:   400
Charakterystyka uczestników :

Trzydziestoosobowa grupa samorządu uczniowskiego kl I-III, w skład której wchodzą:

 • uczniowie (przewodniczący i ich zastępcy) piętnastu klas I-III w wieku od 13 do 16 lat,
 • nauczyciele i pracownicy szkoły,
 • rodzice uczniów.

  Opis inicjatywy:

  1. Z  inicjatywy pedagoga szkolnego samorządy klasowe wzięły udział
  w warsztatach z emisariuszem projektu aby przekazać później zdobytą wiedzę swoim rówieśnikom. Samorządy zadecydowały, iż podczas lekcji wychowawczych poruszą następujące ważne z ich punktu widzenia tematy:

 • wizerunek w Sieci,
 • ochrona prywatności i swoich danych w Sieci,
 • aplikacje,
 • prawa autorskie,
 • cyberprzemoc,
 • bezpieczeństwo w  Sieci.2. Pracując w grupach – pod opieką pedagoga szkolnego- uczniowie przygotowali dla swoich rówieśników prezentację.  Przed spotkaniami
  w klasach Samorząd  wraz z pedagogiem  dokonał wśród uczniów diagnozy poziomu bezpieczeństwa w Sieci. 320 uczniów  wypełniło:
  „Test  bezpieczeństwa internetowego”. Opracowane przez przewodniczących klas i pedagoga wyniki zostały udostępnione uczniom, rodzicom i nauczycielom na stronie internetowej szkoły. A następnie przedstawione na kolejnych obradach Samorządu Uczniowskiego i wykorzystane podczas spotkań w klasach. Lekcje wychowawcze należały do samorządów klasowych, które  na podstawie przygotowanej przez nich  prezentacji prowadziły zajęcia z uczniami nt. bezpieczeństwa w Sieci. Klasy II brały  również udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistę ds. prewencji nt. cyberprzemocy .3. Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego prowadziły szkolenie dla grona pedagogicznego i pracowników szkoły. W ramach szkolenia:
 • przedstawiły analizę diagnozy poziomu bezpieczeństwa w Sieci uczniów szkoły;
 • przybliżyły  działanie najbardziej popularnych wśród młodzieży portali
  i komunikatorów internetowych;
 • zwróciły uwagę na coraz coraz częściej dotykający uczniów problem hejtu czy mowy nienawiści.4. Na stronie internetowej szkoły powstała dla rodziców, uczniów i nauczycieli zakładka projektu z mini artykułami nt. bezpieczeństwa w Sieci.

  Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

  Z myślą o rodzicach powstała na stronie internetowej szkoły
  zakładka: „Bezpieczeństwo w Sieci” – znajdujące się w niej artykuły powstały we współpracy Samorządu Uczniowskiego z pedagogiem szkolnym. Oparte są na bazie własnych doświadczeń uczniów, informacji wyniesionych z warsztatów prowadzonych przez emisariusza projektu oraz z portalu: „Edukacja medialna” .


  Efekty:

 • zwiększenie świadomości nt. zasad bezpiecznego korzystania z Sieci zarówno wśród uczniów jak i rodziców
 • zaangażowanie Samorządu Uczniowskiego, a więc samych uczniów w realizację inicjatywy i ich odpowiedzialne podejście do problemu
 • możliwość wymiany doświadczeń (podczas lekcji wychowawczych, rady szkoleniowej) pomiędzy uczniami i nauczycielami nt. Internetu, portali społecznościowych i pojawiających się problemów
 •  rozwijanie wśród uczniów umiejętności społecznych, przywódczych, nabywania nowych doświadczeń (uczeń jako edukator)

  Materiały, które zostały wykorzystane:

 • „Test bezpieczeństwa internetowego”
 • materiały do prezentacji, artykułów na stronie szkoły zostały wykorzystane z portalu Edukacja Medialna – Lekcje

  Relacja i szczegóły inicjatywy:

 • Wszystkie informacje nt. działań w ramach projektu znajdują się na stronie internetowej naszego gimnazjum: www.gim1rabawyzna.pl
  w zakładce :Pedagog/Bezpieczeństwo w Sieci
 • Pełna relacja działań w szkole (kliknij)

Autorka: Teresa Rapacz
Pobierz opis inicjatywy w PDF : POBIERZ (kliknij)
Strona internetowa szkoły: www.gim1rabawyzna.pl

Czytaj również