Dobre praktyki

13 zasad Bezpiecznego Internetu. Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie

17.05.2017

Szkoła: Szkoła Podstawowa  w Dobrowodzie


Liczba uczestników:   80
Charakterystyka uczestników :

 •  Uczniowie z klas 0-VI
 • Nauczyciele z nauczania zintegrowanego, nauczyciel informatyki, wychowawcy, dyrektor szkoły
 • policjant
 • rodzice

Opis inicjatywy:

1 . Poprowadziliśmy  zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem materiałów i kreskówek ze stron internetowych (lista stron podana poniżej w części “Materiały”.
2 . Zorganizowaliśmy spotkanie z policjantem na temat cyberbezpieczeństwa
3. Przeprowadziliśmy konkursy:

 • plastyczny : kl.0-III,
 • wiedzy “Jestem bezpieczny w sieci” dla klas IV-VI
 • literacki dla klas IV,
 • plastyczny – plakat dla klas V
 • prezentacja multimedialna  dla klas VI

4. Rozpowszechniliśmy  ulotki w przestrzeni szkolnej:

 • Cybernauci
 • Bezpieczny internet
 • Internet bez hejtu

5.  Przeprowadziliśmy apel podsumowujący w tym m.in:

 • umieściliśmy informację na stronie internetowej szkoły
 • umieściliśmy informację w gazetce szkolnej “Iskierka”

Zaangażowanie rodziców w inicjatywę:

 • rodzice wspólnie z dzieckiem podpisywali umowę ” Bezpieczeństwo w internecie”
 • uczestniczyli podczas prezentacji prac dzieci.

Efekty:

 • Zaangażowanie uczniów w zajęciach
 • Wykorzystanie wiedzy przez uczniów w praktyce, by być bezpiecznym
 • ]Uczniowie wiedzą, jak zachować się w razie cyberprzemocy czy cyberagresji lub hejtu
 • Satysfakcja z otrzymanej nagrody od dyrektora

Materiały, które zostały wykorzystane
Podczas zajęć w klasach IV-VI wykorzystane zostały materiały ze stron:


Relacja i szczegóły inicjatywy:


Autorka inicjatywy: Bożena Krupa

Pobierz inicjatywę w PDF : POBIERZ (kliknij)

Strona internetowa szkoły: https://spdobrowoda.edupage.org/

Czytaj również