Dobre praktyki

Lekcja dla młodzieży polskiej i ukraińskiej – Technikum w Czernichowie

19.12.2018

Technikum w Czernichowie

Liczba uczestników: 23


Charakterystyka uczestników: Uczestnikami spotkania była młodzież (zarówno polska jak i ukraińska) w wieku 15-16 lat mieszkająca w internacie.


Opis inicjatywy: Czy jesteś bezpieczny w sieci?

spotkanie z wychowankami klas pierwszych

25 października o godz. 16:30 w Internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie odbyło się spotkanie z wychowankami klas pierwszych nt. bezpieczeństwa w sieci.

Młodzież otrzymała podstawowe informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się w Internecie, które dotyczyły min.: dostępu do treści szkodliwych, krytycznego oceniania zawartych w nim materiałów, cyberprzemocy czy też łamania prawa autorskiego.

Wychowankowie podzielili się również własnymi doświadczeniami związanymi z ich ciągłą chęcią „bycia on-line”. Jak można się było spodziewać, nasza młodzież prawie nie rozstaje się ze swoimi smartfonami. Dlatego też rozmowa dotyczyła także tego co można zyskać, a co stracić, będąc nieustannie podłączonym do sieci kontaktów poprzez media społecznościowe.


Zaangażowanie rodziców: Rodzice mogli zapoznać się z relacją ze spotkania opublikowaną na stronie internetowej szkoły: http://czernichow.edu.pl/viewpage.php?page_id=1758


Efekty: Młodzież wyniosła ze spotkania wiedzę na temat:

– treści szkodliwych, na które może się natknąć w Internecie;

– krytycznego oceniania materiałów i informacji dostępnych w sieci;

– zapobiegania cyberprzemocy,

– przeciwdziałania łamaniu prawa autorskiego.


Materiały, które zostały wykorzystane:

Wychowawcy korzystali z materiałów dostępnych na stronach:

– https://cybernauci.edu.pl/,

– https://www.cyfrowobezpieczni.pl/,

– https://www.legalnakultura.pl/pl.


Relacja i szczegóły inicjatywy: http://czernichow.edu.pl/Galeria_2018-2019/Bezpieczni_w_sieci/album/


Autorka: Barbara Kajda


Strona internetowa szkoły: http://czernichow.edu.pl


Relacja w wersji PDF: POBIERZ

 

 

 

 

Czytaj również